MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

EIS-D120
Multiple I/O Edge Intelligence Server

  • Nhiều dịch vụ I/O và hỗ trợ công nghệ iDoor
  • Phần cứng tích hợp cộng với phần mềm giúp xây dựng các ứng dụng edge-to-cloud
  • Hệ thống được cấu hình sẵn: Intel® Celeron® J1900 SoC, WES7E / Win 10 với bộ nhớ 4GB, SSD 64 GB
  • Gói phần mềm WISE-PaaS được tích hợp sẵn: WISE-PaaS / RMM, WISEPaaS / OTA, WISE-PaaS / Security, WebAccess / SCADA, ebAccess / IMM và WebAccess / HMI
  • Dịch vụ Microsoft Azure được định cấu hình trước: Gói quản lý thiết bị / Gói dữ liệu thông minh (Tùy chọn)
  • Các công cụ và tài liệu hoàn chỉnh dành cho nhà phát triển: Node-RED data flow logic designer, dashboard builder, protocol plug-in SDK & configuration tools
EIS-D120, multiple I/O Edge Intelligence Server (EIS) là một phần mềm tích hợp cùng với giải pháp phần cứng cho các ứng dụng IoT và đám mây. EIS-D120 cung cấp một hệ thống sẵn sàng để chạy (nền tảng Intel® Celeron® J1900 với WES7E / WIN10 IoT Enterprise)

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials