MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

UNOP-1000J
Thẻ mở rộng PCI-104 & Mini-PCIe

  • Đầu nối 120-pin cho series UNO-4673A / 83 / ECU-4784
  • Bus type: PCI-104, Mini-PCIe (dành riêng)
UNOP-1000J là thẻ giao tiếp loại PCIe tương thích với UNO-4673A, UNO-4683 và ECU-4784, có thể hỗ trợ giao diện mở rộng PCI-104 và Mini-PCIe (Reserved). Với thiết kế bảo vệ cách ly 2500VDC và hỗ trợ chức năng đơn, UNOP-1000J mạnh mẽ để sử dụng trong môi trường công nghiệp, như trạm biến áp thông minh.

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials