MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1714
12-bit, 4-ch, tốc độ cao lên tới 10/30 MSPS simultaneous analog input PCI card

 • 4 kênh đầu vào analog single-ended
 • Bộ chuyển đổi A/D 12-bit, với tốc độ lấy mẫu lên đến 30 MHz
 • Programmable gain
 • Onboard FIFO memory 32,768 samples
 • 4 bộ chuyển đổi A/D lấy mẫu đồng thời
 • Nhiều chế độ kích hoạt A/D
 • Lập trình pacer/counter
 • BoardID™ switch
 • Universal PCI Bus (hỗ trợ tín hiệu bus PCI 3,3 V hoặc 5 V)
PCI-1714U/PCI-1714UL và PCIE-1744 là các thẻ thu thập dữ liệu hiệu suất cao tiên tiến dựa trên PCI/PCIe bus. Với một FIFO lớn 32.768-cho mỗi kênh, tốc độ lấy mẫu tối đa của PCI-1714U/PCIE-1744 có thể đạt tới 30 MS/s trên mỗi kênh, với sự nhấn mạnh vào khả

Product Specifications Download Spec

Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Channels

  PCI-1714U-BE 4
  PCI-1714UL-BE 4
 • Input Range

  PCI-1714U-BE ±0.5 V, ±1 V, ±2.5 V, ±5 V
  PCI-1714UL-BE ±0.5 V, ±1 V, ±2.5 V, ±5 V
 • Resolution(Bits)

  PCI-1714U-BE 12-bit
  PCI-1714UL-BE 12-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  PCI-1714U-BE 30 MS/s (per channel)
  PCI-1714UL-BE 10 MS/s (per channel)

General

 • Programming Language

  PCI-1714U-BE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt
  PCI-1714UL-BE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!