MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1715U
500 kS/s, 12-bit, 32-ch Isolated Analog Input Universal PCI Card

 • Bảo vệ cách ly 2.500 VDC
 • 32-ch single-ended hoặc 16-ch differential hoặc kết hợp analog input
 • Độ phân giải 12-bit cho chuyển đổi A/D
 • Programmable gain cho mỗi kênh đầu vào
 • Onboard FIFO memory: 1.024 mẫu
 • Hỗ trợ các chế độ lấy mẫu phần mềm, bên trong hoặc bên ngoài
 • Universal PCI bus
 • BoardID™ switch
PCI-1715U là thẻ đầu vào analog tốc độ cao riêng biệt dành cho PCI bus. Nó cung cấp 32 kênh đầu vào analog với tốc độ lấy mẫu lên tới 500 kS/s, độ phân giải 12-bit và bảo vệ cách ly 2500 VDC.

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Isolation Protection
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Channels

  PCI-1715U-AE 32
 • Input Range

  PCI-1715U-AE ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V
 • Isolation Protection

  PCI-1715U-AE 2,500 VDC
 • Resolution(Bits)

  PCI-1715U-AE 12-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  PCI-1715U-AE 500 KS/s (sum)

General

 • Programming Language

  PCI-1715U-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!