MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCIE-1802
8/4-ch, 24-Bit, 216 kS/s Dynamic Signal Acquisition PCI Express Card

 • Đồng bộ hóa nhiều thẻ
 • Tự động hiệu chuẩn hoàn toàn
 • Phần mềm ghép nối AC/DC có thể lựa chọn
 • Phần mềm có thể cấu hình 4 hoặc 10 mA Integrated Electronic Piezoelectric Excitation (IEPE)
 • Bộ lọc khử răng cưa tích hợp
 • 8 đầu vào analog được lấy mẫu đồng thời lên tới 216 kS/s
 • ADC độ phân giải 24 bit với dải động 115 dB
 • Phạm vi đầu vào rộng từ ± 0,2 V đến ± 10 V
Advantech PCIE-1802 là mô-đun PCI Express thu thập dữ liệu có độ chính xác cao 24 bit được thiết kế dành riêng cho các ứng dụng âm thanh và rung. Mô-đun này có dòng kích thích 4 hoặc 10 mA tích hợp cho các cảm biến IEPE như gia tốc kế và micrô.

Product Specifications Download Spec

Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Channels

  PCIE-1802-AE 8
  PCIE-1802L-AE 4
 • Input Range

  PCIE-1802-AE ±0.2 V, ±0.5 V, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V
  PCIE-1802L-AE ±0.2 V, ±0.5 V, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V
 • Resolution(Bits)

  PCIE-1802-AE 24-bit
  PCIE-1802L-AE 24-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  PCIE-1802-AE 216 KS/s (per channel)
  PCIE-1802L-AE 216 KS/s (per channel)

Digital Input

 • Channels

  PCIE-1802-AE 1 (TTL)
  PCIE-1802L-AE 1 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCIE-1802-AE 2 (TTL)
  PCIE-1802L-AE 2 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCIE-1802-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt
  PCIE-1802L-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials