MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1720U
12-bit, 4-ch Isolated Analog Output Universal PCI Card

 • 4 kênh đầu ra D/A 12-bit
 • Nhiều phạm vi đầu ra
 • Cách ly 2.500 VDC giữa đầu ra và bus PCI
 • Giữ các cài đặt và giá trị đầu ra sau khi thiết lập lại hệ thống
 • Một đầu nối DB37 để dễ dàng nối dây
 • Universal PCI và BoardID™ switch
PCI-1720U cung cấp bốn đầu ra 12-bit isolated digital-to-analog cho Universal PCI bus. Với bảo vệ cách ly 2500 VDC giữa các đầu ra và PCI bus, PCI-1720U là lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp, nơi cần bảo vệ khỏi điện áp cao.

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Resolution
 • Update Rate(S/s)
General
 • Programming Language

Analog Output

 • Channels

  PCI-1720U-BE 4
 • Output Ranges

  PCI-1720U-BE 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V
 • Resolution

  PCI-1720U-BE 12-bit
 • Update Rate(S/s)

  PCI-1720U-BE Static update

General

 • Programming Language

  PCI-1720U-BE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!