MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1727U
14-bit, 12-ch Analog Output Universal PCI Card với 32-ch Digital I/O

 • 12 kênh đầu ra analog độc lập
 • Cầu chì trên mỗi kênh
 • Universal PCI cho hỗ trợ 5 V và 3,3 V
 • BoardID™ switch
 • Chức năng đầu ra được đồng bộ hóa
PCI-1727U cung cấp 12 kênh đầu ra analog 14-bit và tương thích pin với thẻ ISA PCL-727 để dễ dàng tích hợp. Nó hỗ trợ cả vòng lặp hiện tại +/- 10 V và 0 ~ 20 mA (chìm). Bộ chuyển đổi DC-to-DC trên thẻ đảm bảo luôn có đầu ra 10 V D/A đầy đủ. Mỗi kênh đầu r

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Resolution
 • Update Rate(S/s)
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Analog Output

 • Channels

  PCI-1727U-AE 12
 • Output Ranges

  PCI-1727U-AE ±10 V, 0~20 mA
 • Resolution

  PCI-1727U-AE 14-bit
 • Update Rate(S/s)

  PCI-1727U-AE Static update

Digital Input

 • Channels

  PCI-1727U-AE 16 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCI-1727U-AE 16 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCI-1727U-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!