MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1780U
8-ch, 16-bit Counter/Timer Universal PCI Card

 • 8 bộ đếm 16-bit độc lập
 • 8 clock source có thể lập trình
 • 8 đầu ra digital TTL và 8 đầu vào digital TTL
 • Tần số đầu vào lên đến 20 MHz
 • Nhiều clock source có thể lựa chọn
 • Bộ đếm đầu ra có thể lập trình
 • Chức năng cổng truy cập
 • Chọn nguồn ngắt linh hoạt
 • BoardID™ switch
PCI-1780 là thẻ counter/timer đa mục đích chung cho PCI bus. Nó hướng tới AM9513 để thực hiện chức năng counter/timer bằng CPLD. Nó cung cấp tám kênh counter 16-bit, 8 đầu ra digital và 8 đầu vào digital. Các chức năng bộ đếm mạnh mẽ của nó phục vụ cho mộ

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Counter/Encoder Input

 • Channels

  PCI-1780U-AE 8
 • Counting Range

  PCI-1780U-AE 16-bit

Digital Input

 • Channels

  PCI-1780U-AE 8 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCI-1780U-AE 8 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCI-1780U-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!