MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1760U
8-ch Relay và 8-ch Isolated Digital Input Universal PCI Card với 8-ch Counter/Timer

 • Thẻ PCI đa năng, cho khe cắm PCI 3,3 V và 5 V
 • 8 kênh đầu vào digital biệt lập
 • 8 kênh đầu ra bộ truyền động rơle
 • 2 đầu ra PWM biệt lập
 • Đèn LED hiển thị rơle kích hoạt
 • Jumper chọn tín hiệu tiếp xúc khô / tiếp xúc ướt
 • Đếm sự kiện sắp tới cho DI
 • Chức năng lọc kỹ thuật số có thể lập trình cho DI
 • Hàm ngắt khớp mẫu cho DI
 • Hàm ngắt "Change of state" cho DI
 • Universal PCI và BoardID switch
Bộ truyền động rơle PCI-1760U và thẻ đầu vào digital biệt lập là thẻ bổ trợ PC cho PCI bus. Nó đáp ứng tiêu chuẩn PCI Rev. 2.2 (thẻ mở rộng universal PCI interface) và hoạt động với cả hai khe cắm PCI 3,3 V và 5 V. Nó cung cấp 8 đầu vào opto-isolated digi

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Digital Input
 • Channels
 • Isolation Protection
General
 • Programming Language
Relay Output
 • Channels
 • Contact Rating (Resistive)

Digital Input

 • Channels

  PCI-1760U-BE 8 (Isolated)
 • Isolation Protection

  PCI-1760U-BE 2,500 VDC

General

 • Programming Language

  PCI-1760U-BE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Relay Output

 • Channels

  PCI-1760U-BE 2 Form C, 6 Form A
 • Contact Rating (Resistive)

  PCI-1760U-BE 1 A @ 30 VDC, 0.5 A @ 120 VAC

Need more info? Talk to our Online Rep!