MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCIE-1754
64-ch Isolated Digital Input PCI Express Card

 • Phạm vi đầu vào rộng (10 ~ 30 VDC)
 • Hoặc đầu vào điện áp +/- cho DI theo nhóm
 • Bảo vệ quá áp cao (70 VDC)
 • Cách ly điện áp cao (2.500 VDC)
 • Đọc lại trạng thái đầu ra
 • Giữ các cài đặt và giá trị đầu ra sau khi thiết lập lại hệ thống nóng
 • Chức năng đóng băng kênh
Các sản phẩm thuộc dòng Advantech PCIE-1752, PCIE-1754 và PCIE-1756 cung cấp 64 kênh đầu vào và đầu ra digital biệt lập với bảo vệ cách ly 2.500 VDC. Chúng có phạm vi đầu vào rộng (10 ~ 30 VDC), phạm vi đầu ra rộng (5 ~ 40 VDC) và dòng chìm cao (500mA max

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Digital Output
 • Channels
 • Isolation Protection
General
 • Programming Language

Digital Output

 • Channels

  PCIE-1754-AE 64 (Isolated)
 • Isolation Protection

  PCIE-1754-AE 2,500 VDC

General

 • Programming Language

  PCIE-1754-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!