MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCIE-1758
128-ch Isolated Digital I/O PCI Express Card

 • PCIE-1758DO và PCIE-1758DIO
 • 128 kênh đầu ra digital biệt lập (64 kênh cho PCI-1758UDIO)
 • Cách ly điện áp cao trên các kênh đầu ra (2.500 VDC)
 • Phạm vi đầu ra rộng (5 ~ 40 VDC)
 • High-sink cho các kênh đầu ra biệt lập (90 mA max./channel)
 • Bảo vệ hiện tại cho mỗi cổng
 • BoardID™ switch
 • Đọc lại trạng thái đầu ra
 • Giá trị đầu ra digital được giữ lại sau khi thiết lập lại hệ thống nóng
 • Các trạng thái khởi động có thể lập trình
 • Watchdog timer
 • PCIE-1758DI và PCIE-1758DIO
 • 128 kênh đầu vào digital biệt lập (64 kênh cho PCI-1758UDIO)
 • Phạm vi đầu vào rộng (5 ~ 25 VDC)
 • High ESD protection (2.000 VDC)
 • Chức năng lọc kỹ thuật số
 • Khả năng xử lý ngắt cho từng kênh
128-ch Isolated Digital I/O PCI Express Card

Product Specifications Download Spec

Digital Input
 • Channels
 • Isolation Protection
General
 • Programming Language
Digital Output
 • Channels
 • Isolation Protection

Digital Input

 • Channels

  PCIE-1758DI-AE 128 (Isolated)
  PCIE-1758DIO-AE 64 (Isolated)
  PCIE-1758DO-AE -
 • Isolation Protection

  PCIE-1758DI-AE 2,500 VDC
  PCIE-1758DIO-AE 2,500 VDC
  PCIE-1758DO-AE -

General

 • Programming Language

  PCIE-1758DI-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt
  PCIE-1758DIO-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt
  PCIE-1758DO-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Digital Output

 • Channels

  PCIE-1758DI-AE -
  PCIE-1758DIO-AE 64 (Isolated)
  PCIE-1758DO-AE 128 (Isolated)
 • Isolation Protection

  PCIE-1758DI-AE -
  PCIE-1758DIO-AE 2,500 VDC
  PCIE-1758DO-AE 2,500 VDC

Need more info? Talk to our Online Rep!