MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCIE-1760
8-ch Relay and 8-ch Isolated Digital Input PCI Express Card

 • 8 kênh đầu vào digital được cách ly với chức năng counter/timer
 • 8 kênh đầu ra bộ truyền động rơle
 • 2 đầu ra PWM biệt lập
 • Đèn LED hiển thị rơle kích hoạt
 • Jumper chọn tín hiệu tiếp xúc khô / tiếp xúc ướt
 • Đếm sự kiện sắp tới cho DI
 • Chức năng lọc kỹ thuật số có thể lập trình cho DI
 • Hàm ngắt khớp mẫu cho DI
 • Hàm ngắt "Change of state" cho DI
 • BoardID switch
Bộ truyền động rơle PCIE-1760 và thẻ đầu vào digital biệt lập là thẻ bổ trợ PC cho PCI Express bus. Nó đáp ứng tiêu chuẩn PCI Express Rev. 1.0. Nó cung cấp 8 đầu vào opto-isolated digital với bảo vệ cách ly 2.500 VDC để thu thập đầu vào digital trong môi

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
Digital Input
 • Channels
 • Isolation Protection
General
 • Programming Language
Relay Output
 • Channels
 • Contact Rating (Resistive)

Counter/Encoder Input

 • Channels

  PCIE-1760-AE 2
 • Counting Range

  PCIE-1760-AE 32-bit

Digital Input

 • Channels

  PCIE-1760-AE 8 (Isolated)
 • Isolation Protection

  PCIE-1760-AE 2,500 VDC

General

 • Programming Language

  PCIE-1760-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Relay Output

 • Channels

  PCIE-1760-AE 2 Form C, 6 Form A
 • Contact Rating (Resistive)

  PCIE-1760-AE 1 A @ 30 VDC, 0.5 A @ 125 VAC

Need more info? Talk to our Online Rep!