MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1710
100 kS/s, 12-bit, 16-ch Universal PCI Multifunction Card

 • 16-ch single-ended hoặc 8-ch differential hoặc kết hợp analog input
 • Bộ chuyển đổi A/D 12-bit, với tốc độ lấy mẫu lên tới 100 kHz
 • Programmable gain
 • Tự động quét kênh / khuếch đại
 • Onboard FIFO memory (4.096 mẫu)
 • Hai kênh đầu ra analog 12-bit
 • Đầu vào digital 16-ch và đầu ra digital 16-ch
 • Bộ đếm lập trình on-board
 • BoardID™ switch
Series PCI-1710U là thẻ đa chức năng cho PCI bus. Thiết kế mạch tiên tiến của nó cung cấp chất lượng cao hơn và nhiều chức năng hơn, bao gồm năm chức năng đo lường và điều khiển được mong chờ nhất: chuyển đổi A/D 12-bit, chuyển đổi D/A, đầu vào digital, đ

Product Specifications Download Spec

Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Resolution
 • Update Rate(S/s)
Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Channels

  PCI-1710U-DE 16
  PCI-1710UL-DE 16
  PCI-1710HGU-DE 16
 • Input Range

  PCI-1710U-DE ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V
  PCI-1710UL-DE ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V
  PCI-1710HGU-DE ±0.0.005 V ±0.01 V, ±0.05 V, ±0.1 V, ±0.5 V, ±1 V, ±5 V, ±10 V, 0~0.01 V, 0~0.1 V, 0~1 V, 0~10 V
 • Resolution(Bits)

  PCI-1710U-DE 12-bit
  PCI-1710UL-DE 12-bit
  PCI-1710HGU-DE 12-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  PCI-1710U-DE 100 KS/s (sum)
  PCI-1710UL-DE 100 KS/s (sum)
  PCI-1710HGU-DE 100 KS/s (sum)

Analog Output

 • Channels

  PCI-1710U-DE 2
  PCI-1710UL-DE 2
  PCI-1710HGU-DE 2
 • Output Ranges

  PCI-1710U-DE 0~5 V, 0~10 V
  PCI-1710UL-DE 0~5 V, 0~10 V
  PCI-1710HGU-DE 0~5 V, 0~10 V
 • Resolution

  PCI-1710U-DE 12-bit
  PCI-1710UL-DE 12-bit
  PCI-1710HGU-DE 12-bit
 • Update Rate(S/s)

  PCI-1710U-DE Static update
  PCI-1710UL-DE Static update
  PCI-1710HGU-DE Static update

Counter/Encoder Input

 • Channels

  PCI-1710U-DE 2
  PCI-1710UL-DE 2
  PCI-1710HGU-DE 2
 • Counting Range

  PCI-1710U-DE 16-bit
  PCI-1710UL-DE 16-bit
  PCI-1710HGU-DE 16-bit

Digital Input

 • Channels

  PCI-1710U-DE 16 (TTL)
  PCI-1710UL-DE 16 (TTL)
  PCI-1710HGU-DE 16 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCI-1710U-DE 16 (TTL)
  PCI-1710UL-DE 16 (TTL)
  PCI-1710HGU-DE 16 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCI-1710U-DE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt
  PCI-1710UL-DE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt
  PCI-1710HGU-DE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!