MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1712
Thẻ đa năng PCI 1 MS/s, 12-bit, 16-ch

 • 16 single-ended hoặc 8 differential hoặc kết hợp analog input
 • Bộ chuyển đổi A/D 12-bit, với tốc độ lấy mẫu lên tới 1 MHz
 • Programmable gain
 • Tự động quét kênh / khuếch đại
 • Bộ nhớ FIFO trên bo mạch (AI: 1.024 mẫu AO: 32.768 mẫu)
 • Hai kênh đầu ra analog 12-bit có chức năng đầu ra dạng sóng liên tục
 • Đầu vào digital 16-ch và đầu ra digital 16-ch
 • Ba counter / timers đa chức năng 16-bit trên 10 MHz
 • Tự động hiệu chuẩn (AI / AO)
 • PCI-Bus mastering data transfer
 • Các chế độ thu thập dữ liệu Pre-, post-, about- và delay-trigger cho các kênh đầu vào analog
 • Khả năng kích hoạt và xung nhịp linh hoạt
PCI-1712 và PCI-1712L là thẻ đa năng tốc độ cao mạnh mẽ cho PCI bus. Chúng có bộ chuyển đổi A/D 12-bit 1 MHz, bộ đệm FIFO trên bo mạch (lưu trữ tối đa 1024 mẫu cho A/D và tối đa 32 mẫu cho chuyển đổi D/A). Thẻ PCI-1712 cung cấp tổng cộng tối đa 16 kênh đầ

Product Specifications Download Spec

Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Resolution
 • Update Rate(S/s)
Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Channels

  PCI-1712-AE 16
 • Input Range

  PCI-1712-AE ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V
 • Resolution(Bits)

  PCI-1712-AE 12-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  PCI-1712-AE 1 MS/s (sum)

Analog Output

 • Channels

  PCI-1712-AE 2
 • Output Ranges

  PCI-1712-AE 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V
 • Resolution

  PCI-1712-AE 12-bit
 • Update Rate(S/s)

  PCI-1712-AE 1 MS/s

Counter/Encoder Input

 • Channels

  PCI-1712-AE 3
 • Counting Range

  PCI-1712-AE 16-bit

Digital Input

 • Channels

  PCI-1712-AE 16 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCI-1712-AE 16 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCI-1712-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!