MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1716
Thẻ đa năng PCI 250 kS/s, 16-bit, 16-ch

  • 16 single-ended hoặc 8 differential hoặc kết hợp analog input
  • Bộ chuyển đổi A/D 16-bit, với tốc độ lấy mẫu lên tới 250 kHz
  • Onboard FIFO memory (1.024 mẫu)
  • Tự động hiệu chuẩn
  • PCI-Bus mastering data transfer
  • 2 kênh đầu ra analog
  • Đầu vào digital 16-ch và đầu ra digital 16-ch
  • Bộ đếm lập trình on-board
  • BoardID™ switch
PCI-1716 và PCI-1716L là các thẻ đa chức năng có độ phân giải cao mạnh mẽ cho PCI bus. Chúng có bộ chuyển đổi A/D 16-bit 250 kS/s và bộ đệm FIFO 1K mẫu trên bo mạch cho A/D. Các thẻ cũng có thể có tối đa 16 kênh đầu A/D vào single-ended hoặc tám kênh đầu

Need more info? Talk to our Online Rep!