MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1742U
1 MS/s, 16-bit, 16-ch Universal PCI Multifunction Card

 • Đầu vào analog 16-ch single-ended hoặc 8-ch differential
 • Bộ chuyển đổi A/D 16-bit, với tốc độ lấy mẫu lên tới 1 MHz
 • Onboard FIFO memory (1.024 mẫu)
 • Tự động hiệu chuẩn
 • Kênh đầu ra analog 2 x 16-bit
 • Đầu vào digital 16-ch và đầu ra digital 16-ch
 • Universal PCI Bus (hỗ trợ tín hiệu bus PCI 3,3 V hoặc 5 V)
 • Bộ đếm lập trình on-board
 • BoardID™ switch
PCI-1741U và PCI-1742U là các thẻ thu thập dữ liệu đa chức năng có độ phân giải cao mạnh mẽ hỗ trợ universal PCI bus. Tốc độ lấy mẫu lên tới 1 MS/s (PCI-1742U) hoặc 200 kS/s (PCI-1741U). Kết hợp với bộ chuyển đổi A/D 16-bit, chúng phù hợp với hầu hết các

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Resolution
 • Update Rate(S/s)
Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Channels

  PCI-1742U-AE 16
 • Input Range

  PCI-1742U-AE ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V
 • Resolution(Bits)

  PCI-1742U-AE 16-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  PCI-1742U-AE 1 MS/s (sum)

Analog Output

 • Channels

  PCI-1742U-AE 2
 • Output Ranges

  PCI-1742U-AE 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V
 • Resolution

  PCI-1742U-AE 16-bit
 • Update Rate(S/s)

  PCI-1742U-AE Static update

Counter/Encoder Input

 • Channels

  PCI-1742U-AE 1
 • Counting Range

  PCI-1742U-AE 16-bit

Digital Input

 • Channels

  PCI-1742U-AE 16 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCI-1742U-AE 16 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCI-1742U-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!