MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCIE-1813
Thẻ PCI Express đa chức năng, Lấy mẫu đồng thời, Universal Bridge Input, 38,4 kS/s, 26-bit, 4-Ch,

 • 4 đầu vào analog lấy mẫu đồng thời, lên tới 38,4 kS/s, độ phân giải 26-bit
 • Đầu vào cảm biến Full, half, và quarter-bridge với bộ lọc khử răng cưa tích hợp
 • 2 đầu ra analog, tối đa 3 MS/s, độ phân giải 16-bit
 • Bốn encoder counters/ timers/ encoder counters lập trình 32-bit
 • 32 DI/Os lập trìnhvới các chức năng ngắt
 • Board ID switch
 • Hiệu chuẩn hoàn toàn tự động
Thẻ PCI Express đa chức năng, Lấy mẫu đồng thời, Universal Bridge Input, 38,4 kS/s, 26-bit, 4-Ch,

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Resolution
 • Update Rate(S/s)
Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
 • Mode
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Channels

  PCIE-1813-AE 4
 • Input Range

  PCIE-1813-AE ±0.3125 V, ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V
 • Resolution(Bits)

  PCIE-1813-AE 26-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  PCIE-1813-AE 38.4 KS/s (per channel)

Analog Output

 • Channels

  PCIE-1813-AE 2
 • Output Ranges

  PCIE-1813-AE 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V
 • Resolution

  PCIE-1813-AE 16-bit
 • Update Rate(S/s)

  PCIE-1813-AE 3 MS/s

Counter/Encoder Input

 • Channels

  PCIE-1813-AE 4
 • Counting Range

  PCIE-1813-AE 32-bit
 • Mode

  PCIE-1813-AE Counter (up/down, bi-direction, up, A/B Phase)

Digital Input

 • Channels

  PCIE-1813-AE 32 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCIE-1813-AE 32 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCIE-1813-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!