MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCIE-1816H
Thẻ DAQ đa năng PCI Express 5 MS/s, 16-bit, 16-ch

 • 16 đầu vào analog, tối đa 5 MS/s, độ phân giải 16-bit
 • 2 đầu ra analog lên tới 3 MS/s, độ phân giải 16-bit
 • Hỗ trợ analog trigger và kỹ thuật số cho AI/O
 • Hỗ trợ tạo dạng sóng cho AO
 • 24 dòng I/O digital có thể lập trình
 • Hai counter/timer có thể lập trình 32-bit
 • Onboard FIFO memory (4k samples)
 • Hỗ trợ cho Microsoft Windows 8 (chỉ chế độ máy tính để bàn) / 7 / XP
PCIE-1816/1816H là thẻ DAQ đa chức năng 16-ch, tối đa 5 MS/s và tích hợp I/O digital, I/O analog và chức năng bộ đếm. PCIE-1816/1816H cũng có tính năng analog và digital triggering, đầu ra analog 2-ch 16-bit với khả năng tạo dạng sóng, dòng I/O digital lậ

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Resolution
 • Update Rate(S/s)
Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Analog Input

 • Channels

  PCIE-1816H-AE 16
 • Input Range

  PCIE-1816H-AE ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V
 • Resolution(Bits)

  PCIE-1816H-AE 16-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  PCIE-1816H-AE 5 M (sum)

Analog Output

 • Channels

  PCIE-1816H-AE 2
 • Output Ranges

  PCIE-1816H-AE 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V
 • Resolution

  PCIE-1816H-AE 16-bit
 • Update Rate(S/s)

  PCIE-1816H-AE 3 MS/s

Counter/Encoder Input

 • Channels

  PCIE-1816H-AE 2
 • Counting Range

  PCIE-1816H-AE 32-bit

Digital Input

 • Channels

  PCIE-1816H-AE 24 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCIE-1816H-AE 24 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCIE-1816H-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!