MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1735U
64-ch Digital I/O và Counter Universal PCI Card

 • Tương thích với PCL-720 +
 • 32 kênh đầu vào digital TTL-level
 • 32 kênh đầu ra digital TTL-level
 • High-output driving capacity
 • Tải đầu vào thấp
 • 3 kênh counter/timer có thể lập trình
 • Clock source cấu hình bởi người dùng
 • Khu vực Breadboard cho các mạch tùy chỉnh
Thẻ I/O digital và bộ đếm PCI-1735U là thẻ bổ trợ tương thích với PC với 32 kênh đầu vào digital, 32 kênh đầu ra digital và ba kênh counter/timer có thể lập trình. Các kênh I/O digital của chúng tương thích với TTL và sử dụng mạch ổ đĩa / bộ đệm 74LS244 đ

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Digital Input

 • Channels

  PCI-1735U-AE 32 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCI-1735U-AE 32 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCI-1735U-AE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!