MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1753
96-ch Digital I/O PCI Card

 • Lên đến 192 (96 + 96) dòng I/O digital TTL
 • Mô phỏng chế độ 0 của 8255 PPI
 • Mạch đệm cho công suất điều khiển cao hơn 8255
 • Xử lý ngắt đa nguồn
 • Ngắt đầu ra để kích hoạt đồng thời các thiết bị bên ngoài
 • Đọc lại trạng thái đầu ra
 • Chức năng gián đoạn “Pattern match” và “Change of state” để theo dõi I/O quan trọng
 • Giữ cài đặt I/O và giá trị đầu ra digital khi thiết lập lại hệ thống nóng
 • Hỗ trợ tiếp xúc khô và tiếp xúc ướt
 • Đầu nối SCSI mật độ cao 100-pin
PCI-1753 là thẻ I/O digital 96-bit cho PCI bus, có thể được mở rộng tới 192 kênh I/O digital bằng cách kết nối bảng mở rộng của nó - PCI-1753E. Thẻ mô phỏng chế độ 0 của chip 8255 PPI, nhưng các mạch được đệm có khả năng lái cao hơn so với 8255. Các dòng

Product Specifications Download Spec

General
 • Programming Language
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels

General

 • Programming Language

  PCI-1753-BE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt
  PCI-1753-CE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Digital Input

 • Channels

  PCI-1753-BE -
  PCI-1753-CE 96 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCI-1753-BE -
  PCI-1753-CE 96 (TTL)

Need more info? Talk to our Online Rep!