MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

SRP-EEM351
Giải pháp quản lý năng lượng của nhà máy

  • Hệ thống quản lý và giám sát tập trung ổn định và đáng tin cậy cao cho các thiết bị tiêu thụ năng lượng quan trọng
  • Dữ liệu nguyên vẹn được đảm bảo bởi việc lưu trữ và chuyển tiếp khi giao tiếp không thành công
  • Dễ dàng để hiểu các chỉ số dữ liệu thông qua hiển thị đồ họa trực quan
  • Thông báo báo động thông minh qua SMS, e-mail
  • Hoàn thành công cụ thống kê và phân tích tiêu thụ năng lượng để nắm bắt chất thải năng lượng và giảm chi phí năng lượng
  • Dễ dàng bảo trì back-end thông qua quản lý đơn giản
  • Hệ thống quản lý trung tâm thống nhất và linh hoạt để tích hợp các hệ thống hiện có
  • Hỗ trợ trình duyệt và nền tảng chéo được cung cấp bởi WebAccess Dashboard
Giải pháp quản lý năng lượng nhà máy của Advantech hướng tới việc tiết kiệm chi phí năng lượng, giảm bảo trì và tăng sản lượng. Nó cung cấp phần cứng và phần mềm cần thiết để thiết lập một hệ thống quản lý năng lượng hiệu quả. Giải pháp này thông qua một cổng thu nhận hỗ trợ đa giao thức và đa mạng để kiểm soát chính xác các thiết bị tiêu thụ năng lượng cao và các cơ sở nhà máy. Với sự trợ giúp của phần mềm WebAccess/EMS và máy tính công nghiệp hiệu suất cao của Advantech, nó có thể thực hiện giám sát thời gian thực từ xa, báo động thông minh, thống kê báo cáo và phân tích thông minh, để giúp các nhà quản lý tìm thấy sự bất thường trong việc tiêu thụ năng lượng và xác định các khu vực cần cải thiện. Nó sẽ tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng của thiết bị, cải thiện lịch trình sản xuất và tiết kiệm năng lượng toàn diện.

Need more info? Talk to our Online Rep!