MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

SRP-ESP315
Giải pháp quản lý và giám sát trạm năng lượng mặt trời phân tán

  • 10 x ECU-1251 với Advantech TagLink, 1 x ECU-4784 với Intel Hasewell Core i7 1.7GHz, RAM 16GB, ổ cứng SATA 500GB, Windows Server 2008 R2, WebAccess Pro. Unlimited tags, SPMS với một APP client license
  • Hệ thống quản lý và giám sát tập trung có độ ổn định cao và đáng tin cậy cho các thành phần chính
  • Trực quan hóa hiệu suất làm việc trong thời gian thực, có thể được chia theo nhóm, trạm, biến tần
  • Thông báo báo động thông minh qua SMS, e-mail và APP di động
  • Phân tích thông minh dữ liệu phát điện, bao gồm hiệu suất và tổn thất ở từng giai đoạn
  • Dữ liệu nguyên vẹn được đảm bảo bởi việc lưu trữ và chuyển tiếp khi giao tiếp không thành công
  • Có thể quản lý các trạm điện trên 2GW với một hệ thống duy nhất
  • Hỗ trợ trình duyệt và nền tảng chéo được cung cấp bởi WebAccess Dashboard
Hệ thống quản lý năng lượng mặt trời (SPMS) nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất điện và giảm chi phí vận hành và bảo trì. Nó tối ưu hóa nhà máy điện theo cách thông minh để tăng cường hiệu quả phát điện. Hệ thống tích hợp phần cứng và phần mềm vào một, và thông qua một cổng thu nhận hỗ trợ đa giao thức và giao tiếp đa mạng để thực hiện việc thu thập chính xác dữ liệu của trạm điện. Với sự trợ giúp của máy chủ ứng dụng hiệu suất cao chỉ sử dụng điện, SPMS - hệ thống dựa trên bảng điều khiển WebAccess có thể thực hiện quản lý hình ảnh từ xa và phân tích dữ liệu hàng loạt của các nhà máy điện. Ngoài ra, hệ thống này cũng đã tích hợp nhiều dữ liệu giám sát khác nhau và xây dựng một nền tảng bảo trì thống nhất, lý tưởng cho các trạm năng lượng mặt trời khác nhau, nơi các nhân viên vận hành có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ quản lý và giám sát thông minh, như vận hành hàng ngày, giám sát hệ thống trên và quản lý trạm, v.v.

Need more info? Talk to our Online Rep!