MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

3.5" Single Board Computers

Các single board computer (SBC) nhúng 3,5" của Advantech có kích thước 146 x 102 mm có tính năng mở rộng MIO và hỗ trợ nhiệt độ rộng.

Product Categories

  • 3.5" MI/O-Compact Single Board Computers

    Single board computer (SBC) nhúng 3,5" MI/O-Compact có kích thước 146 x 102 mm, cung cấp hiệu suất x86 có thể mở rộng cho các nền tảng Intel Atom™ / Core™ i7 công suất thấp và tính năng I/O phong phú, hoạt động không quạt, thiết kế nhỏ gọn, phạm vi nhiệt độ mở rộng, và tăng tuổi thọ.

  • 3.5" Single Board Computers

    Các single board computer (SBC) nhúng 3,5" của Advantech có kích thước 146 x 102 mm có tính năng mở rộng MIO và hỗ trợ nhiệt độ rộng.

Related Materials