MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

HPC-7483-S923
4U GPU Server System với Dual Intel® Xeon® E5-2600 v4 CPU, Hỗ trợ 4* GPU cards và 1800W RPS

  • Hỗ trợ kéo dài 7 năm - Kiểm soát sửa đổi
  • Nhiệt độ hoạt động 0 ~ 40 ° C
  • Độ tin cậy cao từ chức năng AC power loss
  • Nền tảng Intel® Grantley EP (C612)
  • Hỗ trợ CPU Intel Intel Xeon® E5-2600 v4 Series
  • Quad Channel DDR4 2133 MHz ECC & Registered DIMM lên tới 256 GB
  • Hỗ trợ tối đa 4 * GPU Card
  • PSU dự phòng 1800W 1 + 1 với cấp độ 80 PLUS Platinum
  • Quản lý từ xa IPMI
4U GPU Server System với Dual Intel® Xeon® E5-2600 v4 CPU, Hỗ trợ 4* GPU cards và 1800W RPS

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials