MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

3U Chassis

Khung máy 3U hỗ trợ từ 3U 16 Bay và nhiều lựa chọn cung cấp năng lượng dự phòng. Khung máy 3U cung cấp lưu trữ giám sát và thiết kế độ sâu ngắn giúp tiết kiệm không gian và có thể được lưu trữ trong tháp, rackmount và wallmount.

Product List

  • HPC-7320

    3U Short-depth Rackmount/Wallmount/Tower Chassis cho EATX/ATX/MicroATX Motherboard

  • HPC-8316

    3U Storage Chassis cho EATX/ATX/Micro ATX Serverboards với 16 Hot-Swappable Drive Bays

Related Materials