MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ITA-5231
Hệ thống không quạt với bộ vi xử lý Intel® thế hệ thứ 6 Core™ i; Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn EN 50155 cho các ứng dụng đường sắt

 • Nền tảng Intel skylake-H với QM170
 • Máy tính không quạt cho các ứng dụng phương tiện đường sắt, hoàn toàn tuân thủ EN 50155
 • Nhiệt độ tiêu chuẩn: EN 50155 TX (-40 ~ 70 ° C) và IEC 61373 body mount class B
 • Tuân thủ tiêu chuẩn kiểm tra EN 50121-3-2 / EN 50121-4 EMC
 • Đầu nối chắc chắn (M12) được sử dụng cho các cổng giao tiếp và nguồn
 • Hỗ trợ mô đun lưu trữ Easy-Swap và mô đun I/O
Hệ thống không quạt với bộ vi xử lý Intel® thế hệ thứ 6 Core™ i; Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn EN 50155 cho các ứng dụng đường sắt

Product Specifications (6) Download Spec

Storage
 • SSD
Processor System
 • CPU
 • L3 Cache
 • Max. Speed
 • Frequency
 • Chipset
 • BIOS
I/O
 • Audio
 • Display
 • USB2.0
 • USB3.0
 • COM Port
 • DIO
Environment
 • Humidity (Operating)
 • Non-Operational Temperature
 • Operating-Temperature
EN 50155 Compliance
 • Supply Change Over
 • EMC
 • Ambient Temperature
 • Shock and Vibration
Certification
 • EMC
 • Safety Certifications
Power
 • Supply Voltage
 • Input
 • Connector
WatchDog Timer
 • Interval
 • Output
Display
 • Graphic Memory
 • Controller
Memory
 • Max. Capacity
Ethernet
 • Interface
 • Controller
 • Connector
Mechanical
 • Dimension

Storage

 • SSD

  ITA-5231-L0A1E Max to 4 x 2.5" SSD (7mm/9.5mm)
  ITA-5231-L5A1E Max to 4 x 2.5" SSD (7mm/9.5mm)
  ITA-5231-L7A1E Max to 4 x 2.5" SSD (7mm/9.5mm)
  ITA-5231-M7A1E Max to 4 x 2.5" SSD (7mm/9.5mm)
  ITA-5231-S5A1E Max to 4 x 2.5" SSD (7mm/9.5mm)
  ITA-5231-S7A1E Max to 4 x 2.5" SSD (7mm/9.5mm)

Processor System

 • CPU

  ITA-5231-L0A1E Intel® Celeron™ G3902E
  ITA-5231-L5A1E Intel® Core™ i5-6442EQ
  ITA-5231-L7A1E Intel® Core™ i7-6822EQ
  ITA-5231-M7A1E Intel® Core™ i7-6822EQ
  ITA-5231-S5A1E Intel® Core™ i5-6442EQ
  ITA-5231-S7A1E Intel® Core™ i7-6822EQ
 • L3 Cache

  ITA-5231-L0A1E 3 MB
  ITA-5231-L5A1E 6 MB
  ITA-5231-L7A1E 8 MB
  ITA-5231-M7A1E 8 MB
  ITA-5231-S5A1E 6 MB
  ITA-5231-S7A1E 8 MB
 • Max. Speed

  ITA-5231-L0A1E -
  ITA-5231-L5A1E 2.7 GHz
  ITA-5231-L7A1E 2.8 GHz
  ITA-5231-M7A1E 2.8 GHz
  ITA-5231-S5A1E 2.7 GHz
  ITA-5231-S7A1E 2.8 GHz
 • Frequency

  ITA-5231-L0A1E 1.9GHz
  ITA-5231-L5A1E 1.9GHz
  ITA-5231-L7A1E 2.0 GHz
  ITA-5231-M7A1E 2.0 GHz
  ITA-5231-S5A1E 1.9GHz
  ITA-5231-S7A1E 2.0 GHz
 • Chipset

  ITA-5231-L0A1E Intel QM170
  ITA-5231-L5A1E Intel QM170
  ITA-5231-L7A1E Intel QM170
  ITA-5231-M7A1E Intel QM170
  ITA-5231-S5A1E Intel QM170
  ITA-5231-S7A1E Intel QM170
 • BIOS

  ITA-5231-L0A1E AMI SPI 16MB
  ITA-5231-L5A1E AMI SPI 16MB
  ITA-5231-L7A1E AMI SPI 16MB
  ITA-5231-M7A1E AMI SPI 16MB
  ITA-5231-S5A1E AMI SPI 16MB
  ITA-5231-S7A1E AMI SPI 16MB

I/O

 • Audio

  ITA-5231-L0A1E 1 x DB9, 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp. and 1 x Mic-in
  ITA-5231-L5A1E 1 x DB9, 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp. and 1 x Mic-in
  ITA-5231-L7A1E 1 x DB9, 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp. and 1 x Mic-in
  ITA-5231-M7A1E 1 x DB9, 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp. and 1 x Mic-in
  ITA-5231-S5A1E 1 x DB9, 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp. and 1 x Mic-in
  ITA-5231-S7A1E 1 x DB9, 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp. and 1 x Mic-in
 • Display

  ITA-5231-L0A1E 1 x DVI-I
  ITA-5231-L5A1E 1 x DVI-I
  ITA-5231-L7A1E 1 x DVI-I
  ITA-5231-M7A1E 1 x DVI-I
  ITA-5231-S5A1E 1 x DVI-I
  ITA-5231-S7A1E 1 x DVI-I
 • USB2.0

  ITA-5231-L0A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5231-L5A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5231-L7A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5231-M7A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5231-S5A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5231-S7A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
 • USB3.0

  ITA-5231-L0A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5231-L5A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5231-L7A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5231-M7A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5231-S5A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5231-S7A1E 2 x USB3.0 with Type A
 • COM Port

  ITA-5231-L0A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5231-L5A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5231-L7A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5231-M7A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5231-S5A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5231-S7A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
 • DIO

  ITA-5231-L0A1E 4 DI/4 DO with 2500Vdc Isolation
  ITA-5231-L5A1E 4 DI/4 DO with 2500Vdc Isolation
  ITA-5231-L7A1E 4 DI/4 DO with 2500Vdc Isolation
  ITA-5231-M7A1E 4 DI/4 DO with 2500Vdc Isolation
  ITA-5231-S5A1E 4 DI/4 DO with 2500Vdc Isolation
  ITA-5231-S7A1E 4 DI/4 DO with 2500Vdc Isolation

Environment

 • Humidity (Operating)

  ITA-5231-L0A1E 5% ~ 95% @ 40° C, non-condensing
  ITA-5231-L5A1E 5% ~ 95% @ 40° C, non-condensing
  ITA-5231-L7A1E 5% ~ 95% @ 40° C, non-condensing
  ITA-5231-M7A1E 5% ~ 95% @ 40° C, non-condensing
  ITA-5231-S5A1E 5% ~ 95% @ 40° C, non-condensing
  ITA-5231-S7A1E 5% ~ 95% @ 40° C, non-condensing
 • Non-Operational Temperature

  ITA-5231-L0A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5231-L5A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5231-L7A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5231-M7A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5231-S5A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5231-S7A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
 • Operating-Temperature

  ITA-5231-L0A1E -40 ~ 70℃ (with wide-temperature storage and 0.7m/s air flow)
  ITA-5231-L5A1E -40 ~ 70℃ (with wide-temperature storage and 0.7m/s air flow)
  ITA-5231-L7A1E -40 ~ 70℃ (with wide-temperature storage and 0.7m/s air flow)
  ITA-5231-M7A1E -40 ~ 70℃ (with wide-temperature storage and 0.7m/s air flow)
  ITA-5231-S5A1E -40 ~ 70℃ (with wide-temperature storage and 0.7m/s air flow)
  ITA-5231-S7A1E -40 ~ 70℃ (with wide-temperature storage and 0.7m/s air flow)

EN 50155 Compliance

 • Supply Change Over

  ITA-5231-L0A1E Class C1: at 0,6 Un during 100 ms (without interruptions)
  ITA-5231-L5A1E Class C1: at 0,6 Un during 100 ms (without interruptions)
  ITA-5231-L7A1E Class C1: at 0,6 Un during 100 ms (without interruptions)
  ITA-5231-M7A1E Class C1: at 0,6 Un during 100 ms (without interruptions)
  ITA-5231-S5A1E Class C1: at 0,6 Un during 100 ms (without interruptions)
  ITA-5231-S7A1E Class C1: at 0,6 Un during 100 ms (without interruptions)
 • EMC

  ITA-5231-L0A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5231-L5A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5231-L7A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5231-M7A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5231-S5A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5231-S7A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
 • Ambient Temperature

  ITA-5231-L0A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5231-L5A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5231-L7A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5231-M7A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5231-S5A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5231-S7A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
 • Shock and Vibration

  ITA-5231-L0A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5231-L5A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5231-L7A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5231-M7A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5231-S5A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5231-S7A1E IEC 61373 body mount class B

Certification

 • EMC

  ITA-5231-L0A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5231-L5A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5231-L7A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5231-M7A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5231-S5A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5231-S7A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
 • Safety Certifications

  ITA-5231-L0A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5231-L5A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5231-L7A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5231-M7A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5231-S5A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5231-S7A1E UL/CB/CCC/BSMI

Power

 • Supply Voltage

  ITA-5231-L0A1E Compliance with EN 50155
  ITA-5231-L5A1E Compliance with EN 50155
  ITA-5231-L7A1E Compliance with EN 50155
  ITA-5231-M7A1E Compliance with EN 50155
  ITA-5231-S5A1E Compliance with EN 50155
  ITA-5231-S7A1E Compliance with EN 50155
 • Input

  ITA-5231-L0A1E DC-IN 24V
  ITA-5231-L5A1E DC-IN 24V
  ITA-5231-L7A1E DC-IN 24V
  ITA-5231-M7A1E DC-IN 48V
  ITA-5231-S5A1E DC-IN 110V
  ITA-5231-S7A1E DC-IN 110V
 • Connector

  ITA-5231-L0A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5231-L5A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5231-L7A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5231-M7A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5231-S5A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5231-S7A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin

WatchDog Timer

 • Interval

  ITA-5231-L0A1E Programmable 1 ~ 255 sec/min
  ITA-5231-L5A1E Programmable 1 ~ 255 sec/min
  ITA-5231-L7A1E Programmable 1 ~ 255 sec/min
  ITA-5231-M7A1E Programmable 1 ~ 255 sec/min
  ITA-5231-S5A1E Programmable 1 ~ 255 sec/min
  ITA-5231-S7A1E Programmable 1 ~ 255 sec/min
 • Output

  ITA-5231-L0A1E System Reset
  ITA-5231-L5A1E System Reset
  ITA-5231-L7A1E System Reset
  ITA-5231-M7A1E System Reset
  ITA-5231-S5A1E System Reset
  ITA-5231-S7A1E System Reset

Display

 • Graphic Memory

  ITA-5231-L0A1E Shared with system memory to 512MB
  ITA-5231-L5A1E Shared with system memory to 512MB
  ITA-5231-L7A1E Shared with system memory to 512MB
  ITA-5231-M7A1E Shared with system memory to 512MB
  ITA-5231-S5A1E Shared with system memory to 512MB
  ITA-5231-S7A1E Shared with system memory to 512MB
 • Controller

  ITA-5231-L0A1E Intel Integrated Graphics GT1
  ITA-5231-L5A1E Intel Integrated Graphics GT2
  ITA-5231-L7A1E Intel Integrated Graphics GT2
  ITA-5231-M7A1E Intel Integrated Graphics GT2
  ITA-5231-S5A1E Intel Integrated Graphics GT2
  ITA-5231-S7A1E Intel Integrated Graphics GT2

Memory

 • Max. Capacity

  ITA-5231-L0A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5231-L5A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5231-L7A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5231-M7A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5231-S5A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5231-S7A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz

Ethernet

 • Interface

  ITA-5231-L0A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5231-L5A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5231-L7A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5231-M7A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5231-S5A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5231-S7A1E 10/100/1000 Mbps
 • Controller

  ITA-5231-L0A1E Intel I219-LM x1/ I210-IT x2
  ITA-5231-L5A1E Intel I219-LM x1/ I210-IT x2
  ITA-5231-L7A1E Intel I219-LM x1/ I210-IT x2
  ITA-5231-M7A1E Intel I219-LM x1/ I210-IT x2
  ITA-5231-S5A1E Intel I219-LM x1/ I210-IT x2
  ITA-5231-S7A1E Intel I219-LM x1/ I210-IT x2
 • Connector

  ITA-5231-L0A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5231-L5A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5231-L7A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5231-M7A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5231-S5A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5231-S7A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)

Mechanical

 • Dimension

  ITA-5231-L0A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits
  ITA-5231-L5A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits
  ITA-5231-L7A1E -
  ITA-5231-M7A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits
  ITA-5231-S5A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits
  ITA-5231-S7A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits

Need more info? Talk to our Online Rep!