MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

VEGA-3311
Thẻ mã hóa / giải mã broadcast video 4K HEVC

 • 4-ch 4Kp60 hoặc 32-ch 1080p60 thời gian thực 4:2:2 10 bit HEVC, AVC & MPEG-2 mã hóa và giải mã
 • Hỗ trợ lộ trình AIMS bao gồm SMPTE 2022-5/-6 /-7 & VSF TR-03/-04 w / AES67 âm thanh & đồng bộ SMPTE 2059
 • Tùy chọn nén TICO hoặc Sony LLVC
 • Quay video 4K qua 4-ch SDI-3G hoặc 1-ch SDI-12G tích hợp, 1 x đầu vào mini-HDMI 2.0 và đầu ra 1 x-HDMI 2.0 mini (VEGA-3311-S)
 • Quay video 4K qua 4-ch SDI-3G hoặc 1-ch SDI-12G tích hợp và 2 x 10GbE (VEGA-3311-I) tích hợp
 • API dễ sử dụng và mã sử dụng đơn giản cho các khung đa phương tiện FFmpeg và GStreamer
VEGA-3311 cho phép mã hóa và giải mã HEVC, AVC, MPEG2 thời gian thực 1-ch 4K UltraHD (2160p60) và 4-ch FHD (1080p60). Nó đặc biệt phù hợp với truyền 4K UltraHD mà yêu cầu dung lượng truyền phát cao hơn nhiều. VEGA-3311 được thiết kế để xử lý media chuyên nghiệp và có khả năng thực hiện mã hóa và giải mã HEVC cấu hình 4Kp60 Main10 cấp độ chuyên nghiệp ở mức tiêu thụ điện năng dưới 35W. VEGA-3311 adapter còn có tính năng ghi video 4K trên các đầu vào video 4-ch SDI-3G hoặc 1-ch SDI-12G hoặc mini-HDMI tích hợp để mã hóa dựa trên thu nhận và đầu ra video SDI-3G 4-ch để thu nhận giải mã dựa trên quy trình đóng góp. VEGA-3311 cũng có thể hỗ trợ truyền độ trễ thấp các video không nén hoặc nén nhẹ qua các mạng IP tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn của ngành. VEGA-3311 có simple-to-use API và mẫu code cho các multimedia framework FFmpeg và GStreamer để hợp lý hóa việc phát triển sản phẩm và tích hợp chúng vào các ứng dụng hiện có. Để biết thêm giải pháp, vui lòng truy cập Giải pháp video Mạng & Truyền thông

Product Specifications Download Spec

Video Input/Output (SDI)- Video Encoding (H.265)
 • Resolution (x1ch)
 • Resolution (Multi-channel more than x2ch)
 • Frame rate/Scan mode
 • Bit depth
 • 8-bit encoding from 10-bit raw data
 • Chroma Sampling
 • Rate control
 • GOP structure
 • CPB delay control
 • Filter
 • Low latency
 • Ultra low-latency
 • HDR
Video Input/Output (SDI)- Video Encoding (H.264)
 • Resolution (x1ch)
 • Resolution (Multi-channel more than x2ch)
 • Frame rate/Scan mode
 • Bit depth
 • 8-bit encoding from 10-bit raw data
 • Chroma Sampling
 • Rate control
 • GOP length
 • GOP structure
 • CPB delay control
 • Filter
 • Low latency
Video Input/Output (SDI)- Video Decoding(H.265)
 • Resolution (x1ch)
 • Frame rate/Scan mode
 • Bit depth
 • Chroma Sampling
Video Input/Output (SDI)- Video Decoding (H.264)
 • Resolution (x1ch)
 • Frame rate/Scan mode
 • Bit depth
 • Chroma Sampling
Video Input/Output (SDI)- Video Decoding (MPEG-2)
 • Resolution (x1ch)
 • Frame rate/Scan mode
 • Bit depth
 • Chroma Sampling
Video Input/Output (SDI)- Audio Encoding (Control)
 • Single ch
Video Input/Output (SDI)- Audio Decoding (Control)
 • Single ch
Video Input/Output (SDI)- Video Capture (Control)
 • Pixel Format
 • Resolution
 • Frame Rate
Video Input/Output (SDI)- Audio Capture (Control)
 • Sample Frequency
 • Sampling Depth
 • Channel Layouts
Video Input (File base)- Video Encoding (H.265)
 • Resolution (x1ch)
 • Resolution (Multi-channel more than x2ch)
 • Frame rate/Scan mode
 • Bit depth
 • 8-bit encoding from 10-bit raw data
 • Chroma Sampling
 • Rate control
 • GOP length
 • GOP structure
 • CPB delay control
 • Filter
 • Low latency
 • Ultra low-latency
 • HDR
Video Input (File base)- Video Encoding (H.264)
 • Resolution (x1ch)
 • Resolution (Multi-channel more than x2ch)
 • Frame rate/Scan mode
 • Bit depth
 • 8-bit encoding from 10-bit raw data
 • Chroma Sampling
 • Rate control
 • GOP structure
 • CPB delay control
 • Filter
 • Low latency
Video Input (File base)- Video Decoding(H.265)
 • Resolution (x1ch)
 • Frame rate/Scan mode
 • Bit depth
 • Chroma Sampling
Video Input (File base)- Video Decoding (H.264)
 • Resolution (x1ch)
 • Frame rate/Scan mode
 • Bit depth
 • Chroma Sampling
Video Input (File base)- Video Decoding (MPEG-2)
 • Resolution (x1ch)
 • Frame rate/Scan mode
 • Bit depth
 • Chroma Sampling
Video Input (File base)- Audio Encoding (Control)
 • Single ch
Video Input (File base)- Audio Decoding (Control)
 • Single ch
Feature
 • Operating System
 • Development Kits
Physical Characteristics
 • Networking Interface
 • Forward Error Correction
 • Connectors
 • Internet protocol
 • Streaming Protocols (Input)
 • Streaming Protocol (output)
 • Video-over-IP
 • Video Input Interfaces
 • Video Output Interface
 • Power Consumption
 • Dimensions
Environment
 • Operating Temperature
 • Non-operating Temperature
 • Operating Humidity
 • Non-operating Humidity

Video Input/Output (SDI)- Video Encoding (H.265)

 • Resolution (x1ch)

  VEGA-3311-A0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
 • Resolution (Multi-channel more than x2ch)

  VEGA-3311-A0M0 1920x1080 /1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 1920x1080 /1280x720 /720x480
 • Frame rate/Scan mode

  VEGA-3311-A0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i
  VEGA-3311-S0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i
 • Bit depth

  VEGA-3311-A0M0 8, 10 bits
  VEGA-3311-S0M0 8, 10 bits
 • 8-bit encoding from 10-bit raw data

  VEGA-3311-A0M0 Supported
  VEGA-3311-S0M0 Supported
 • Chroma Sampling

  VEGA-3311-A0M0 4:2:0 / 4:2:2
  VEGA-3311-S0M0 4:2:0 / 4:2:2
 • Rate control

  VEGA-3311-A0M0 CBR / Capped VBR
  VEGA-3311-S0M0 CBR / Capped VBR
 • GOP structure

  VEGA-3311-A0M0 I picture only / IPPP / Closed GOP/Open GOP / Adaptive GOP (Scene change)
  VEGA-3311-S0M0 I picture only / IPPP / Closed GOP/Open GOP / Adaptive GOP (Scene change)
 • CPB delay control

  VEGA-3311-A0M0 3s, 1s, 0.5s
  VEGA-3311-S0M0 3s, 1s, 0.5s
 • Filter

  VEGA-3311-A0M0 De-blocking filter / Fixed strength
  VEGA-3311-S0M0 De-blocking filter / Fixed strength
 • Low latency

  VEGA-3311-A0M0 5,6 frame (GOP = IBBB)
  VEGA-3311-S0M0 5,6 frame (GOP = IBBB)
 • Ultra low-latency

  VEGA-3311-A0M0 < 1 frame
  VEGA-3311-S0M0 < 1 frame
 • HDR

  VEGA-3311-A0M0 Supported
  VEGA-3311-S0M0 Supported

Video Input/Output (SDI)- Video Encoding (H.264)

 • Resolution (x1ch)

  VEGA-3311-A0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
 • Resolution (Multi-channel more than x2ch)

  VEGA-3311-A0M0 1920x1080 /1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 1920x1080 /1280x720 /720x480
 • Frame rate/Scan mode

  VEGA-3311-A0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i
  VEGA-3311-S0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i
 • Bit depth

  VEGA-3311-A0M0 8, 10 bits
  VEGA-3311-S0M0 8, 10 bits
 • 8-bit encoding from 10-bit raw data

  VEGA-3311-A0M0 Supported
  VEGA-3311-S0M0 Supported
 • Chroma Sampling

  VEGA-3311-A0M0 4:2:0 / 4:2:2
  VEGA-3311-S0M0 4:2:0 / 4:2:2
 • Rate control

  VEGA-3311-A0M0 CBR / Capped VBR
  VEGA-3311-S0M0 CBR / Capped VBR
 • GOP length

  VEGA-3311-A0M0 One Picture (I only) / 0.5sec / 1 sec
  VEGA-3311-S0M0 One Picture (I only) / 0.5sec / 1 sec
 • GOP structure

  VEGA-3311-A0M0 I picture only / IPPP /IBB/IBBB / Closed GOP/Open GOP / Adaptive GOP (Scene change)
  VEGA-3311-S0M0 I picture only / IPPP /IBB/IBBB / Closed GOP/Open GOP / Adaptive GOP (Scene change)
 • CPB delay control

  VEGA-3311-A0M0 1s, 0.5s
  VEGA-3311-S0M0 1s, 0.5s
 • Filter

  VEGA-3311-A0M0 De-blocking filter / Fixed strength
  VEGA-3311-S0M0 De-blocking filter / Fixed strength
 • Low latency

  VEGA-3311-A0M0 5,6 frame (GOP = IPPPP)
  VEGA-3311-S0M0 5,6 frame (GOP = IPPPP)

Video Input/Output (SDI)- Video Decoding(H.265)

 • Resolution (x1ch)

  VEGA-3311-A0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
 • Frame rate/Scan mode

  VEGA-3311-A0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i
  VEGA-3311-S0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i
 • Bit depth

  VEGA-3311-A0M0 8 / 10 bits
  VEGA-3311-S0M0 8 / 10 bits
 • Chroma Sampling

  VEGA-3311-A0M0 4:2:0 / 4:2:2
  VEGA-3311-S0M0 4:2:0 / 4:2:2

Video Input/Output (SDI)- Video Decoding (H.264)

 • Resolution (x1ch)

  VEGA-3311-A0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
 • Frame rate/Scan mode

  VEGA-3311-A0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i
  VEGA-3311-S0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i
 • Bit depth

  VEGA-3311-A0M0 8 / 10 bits
  VEGA-3311-S0M0 8 / 10 bits
 • Chroma Sampling

  VEGA-3311-A0M0 4:2:0 / 4:2:2
  VEGA-3311-S0M0 4:2:0 / 4:2:2

Video Input/Output (SDI)- Video Decoding (MPEG-2)

 • Resolution (x1ch)

  VEGA-3311-A0M0 1920x1080 / 1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 1920x1080 / 1280x720 /720x480
 • Frame rate/Scan mode

  VEGA-3311-A0M0 30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i
  VEGA-3311-S0M0 30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i
 • Bit depth

  VEGA-3311-A0M0 8 bits
  VEGA-3311-S0M0 8 bits
 • Chroma Sampling

  VEGA-3311-A0M0 4:2:0
  VEGA-3311-S0M0 4:2:0

Video Input/Output (SDI)- Audio Encoding (Control)

 • Single ch

  VEGA-3311-A0M0 Supported
  VEGA-3311-S0M0 Supported

Video Input/Output (SDI)- Audio Decoding (Control)

 • Single ch

  VEGA-3311-A0M0 Supported
  VEGA-3311-S0M0 Supported

Video Input/Output (SDI)- Video Capture (Control)

 • Pixel Format

  VEGA-3311-A0M0 NV12 / YV12 / I420 / P010 / NV16 / YV16 / YUY2/P210
  VEGA-3311-S0M0 NV12 / YV12 / I420 / P010 / NV16 / YV16 / YUY2/P210
 • Resolution

  VEGA-3311-A0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
 • Frame Rate

  VEGA-3311-A0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i
  VEGA-3311-S0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i

Video Input/Output (SDI)- Audio Capture (Control)

 • Sample Frequency

  VEGA-3311-A0M0 48KHz / 96KHz
  VEGA-3311-S0M0 48KHz / 96KHz
 • Sampling Depth

  VEGA-3311-A0M0 16 bit / 24 bit
  VEGA-3311-S0M0 16 bit / 24 bit
 • Channel Layouts

  VEGA-3311-A0M0 8-ch / 16-ch
  VEGA-3311-S0M0 8-ch / 16-ch

Video Input (File base)- Video Encoding (H.265)

 • Resolution (x1ch)

  VEGA-3311-A0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
 • Resolution (Multi-channel more than x2ch)

  VEGA-3311-A0M0 1920x1080 /1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 1920x1080 /1280x720 /720x480
 • Frame rate/Scan mode

  VEGA-3311-A0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p /59.94i/50i
  VEGA-3311-S0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p /59.94i/50i
 • Bit depth

  VEGA-3311-A0M0 8/10 bits
  VEGA-3311-S0M0 8/10 bits
 • 8-bit encoding from 10-bit raw data

  VEGA-3311-A0M0 Supported
  VEGA-3311-S0M0 Supported
 • Chroma Sampling

  VEGA-3311-A0M0 4:2:0 / 4:2:2
  VEGA-3311-S0M0 4:2:0 / 4:2:2
 • Rate control

  VEGA-3311-A0M0 CBR/ Capped VBR
  VEGA-3311-S0M0 CBR/ Capped VBR
 • GOP length

  VEGA-3311-A0M0 One Picture (I only) / 0.5sec / 1 sec
  VEGA-3311-S0M0 One Picture (I only) / 0.5sec / 1 sec
 • GOP structure

  VEGA-3311-A0M0 I picture only/IPPP/IBB /Closed GOP/Open GOP/ Adaptive GOP (Scene change)
  VEGA-3311-S0M0 I picture only/IPPP/IBB /Closed GOP/Open GOP/ Adaptive GOP (Scene change)
 • CPB delay control

  VEGA-3311-A0M0 3s, 1s, 0.5s
  VEGA-3311-S0M0 3s, 1s, 0.5s
 • Filter

  VEGA-3311-A0M0 De-blocking filter/ Fixed strength
  VEGA-3311-S0M0 De-blocking filter/ Fixed strength
 • Low latency

  VEGA-3311-A0M0 5, 6 frame (GOP=IBBB)
  VEGA-3311-S0M0 5, 6 frame (GOP=IBBB)
 • Ultra low-latency

  VEGA-3311-A0M0 < 1 frame
  VEGA-3311-S0M0 < 1 frame
 • HDR

  VEGA-3311-A0M0 supported
  VEGA-3311-S0M0 supported

Video Input (File base)- Video Encoding (H.264)

 • Resolution (x1ch)

  VEGA-3311-A0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
 • Resolution (Multi-channel more than x2ch)

  VEGA-3311-A0M0 1920x1080 /1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 1920x1080 /1280x720 /720x480
 • Frame rate/Scan mode

  VEGA-3311-A0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i
  VEGA-3311-S0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p / 59.94i/50i
 • Bit depth

  VEGA-3311-A0M0 8, 10 bits
  VEGA-3311-S0M0 8, 10 bits
 • 8-bit encoding from 10-bit raw data

  VEGA-3311-A0M0 Supported
  VEGA-3311-S0M0 Supported
 • Chroma Sampling

  VEGA-3311-A0M0 4:2:0 / 4:2:2
  VEGA-3311-S0M0 4:2:0 / 4:2:2
 • Rate control

  VEGA-3311-A0M0 CBR/ Capped VBR
  VEGA-3311-S0M0 CBR/ Capped VBR
 • GOP structure

  VEGA-3311-A0M0 I picture only/IPPP/IBB /Closed GOP/Open GOP/ Adaptive GOP (Scene change)
  VEGA-3311-S0M0 I picture only/IPPP/IBB /Closed GOP/Open GOP/ Adaptive GOP (Scene change)
 • CPB delay control

  VEGA-3311-A0M0 1s, 0.5s
  VEGA-3311-S0M0 1s, 0.5s
 • Filter

  VEGA-3311-A0M0 De-blocking filter / Fixed strength
  VEGA-3311-S0M0 De-blocking filter / Fixed strength
 • Low latency

  VEGA-3311-A0M0 5,6 frame (with IPPP)
  VEGA-3311-S0M0 5,6 frame (with IPPP)

Video Input (File base)- Video Decoding(H.265)

 • Resolution (x1ch)

  VEGA-3311-A0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
 • Frame rate/Scan mode

  VEGA-3311-A0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p /59.94i/50i
  VEGA-3311-S0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p /59.94i/50i
 • Bit depth

  VEGA-3311-A0M0 8, 10 bits
  VEGA-3311-S0M0 8, 10 bits
 • Chroma Sampling

  VEGA-3311-A0M0 4:2:0 / 4:2:2
  VEGA-3311-S0M0 4:2:0 / 4:2:2

Video Input (File base)- Video Decoding (H.264)

 • Resolution (x1ch)

  VEGA-3311-A0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 3840x2160 /1920x1080 / 1280x720 /720x480
 • Frame rate/Scan mode

  VEGA-3311-A0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p /59.94i/50i
  VEGA-3311-S0M0 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p /59.94i/50i
 • Bit depth

  VEGA-3311-A0M0 8, 10 bits
  VEGA-3311-S0M0 8, 10 bits
 • Chroma Sampling

  VEGA-3311-A0M0 4:2:0 / 4:2:2
  VEGA-3311-S0M0 4:2:0 / 4:2:2

Video Input (File base)- Video Decoding (MPEG-2)

 • Resolution (x1ch)

  VEGA-3311-A0M0 1920x1080 / 1280x720 /720x480
  VEGA-3311-S0M0 1920x1080 / 1280x720 /720x480
 • Frame rate/Scan mode

  VEGA-3311-A0M0 60p/59.94p/50p(up to 720p), 30p/29.97p/25p/24p/59.94i/50i
  VEGA-3311-S0M0 60p/59.94p/50p(up to 720p), 30p/29.97p/25p/24p/59.94i/50i
 • Bit depth

  VEGA-3311-A0M0 8 bits
  VEGA-3311-S0M0 8 bits
 • Chroma Sampling

  VEGA-3311-A0M0 4:2:0
  VEGA-3311-S0M0 4:2:0

Video Input (File base)- Audio Encoding (Control)

 • Single ch

  VEGA-3311-A0M0 Supported
  VEGA-3311-S0M0 Supported

Video Input (File base)- Audio Decoding (Control)

 • Single ch

  VEGA-3311-A0M0 Supported
  VEGA-3311-S0M0 Supported

Feature

 • Operating System

  VEGA-3311-A0M0 Windows Server 2012 & 2012 R2 (64-bit)/ Windows Server 2008 R2 (64-bit) /Linux Kernel 3.13.0 (32-bit,64-bit)
  VEGA-3311-S0M0 Windows Server 2012 & 2012 R2 (64-bit)/ Windows Server 2008 R2 (64-bit) /Linux Kernel 3.13.0 (32-bit,64-bit)
 • Development Kits

  VEGA-3311-A0M0 FFmpeg 3.4.1, Microsoft DirectShow
  VEGA-3311-S0M0 FFmpeg 3.4.1, Microsoft DirectShow

Physical Characteristics

 • Networking Interface

  VEGA-3311-A0M0 2x 10Gbps Ethernet port (VEGA-3311-I)
  VEGA-3311-S0M0 2x 10Gbps Ethernet port (VEGA-3311-I)
 • Forward Error Correction

  VEGA-3311-A0M0 Level A and Level B FEC (steam basis)
  VEGA-3311-S0M0 Level A and Level B FEC (steam basis)
 • Connectors

  VEGA-3311-A0M0 SFP+ Module
  VEGA-3311-S0M0 SFP+ Module
 • Internet protocol

  VEGA-3311-A0M0 Support IPV4 static IP setting
  VEGA-3311-S0M0 Support IPV4 static IP setting
 • Streaming Protocols (Input)

  VEGA-3311-A0M0 RTSP/RTMP/RTP/TS over IP (UDP) / HTTP
  VEGA-3311-S0M0 RTSP/RTMP/RTP/TS over IP (UDP) / HTTP
 • Streaming Protocol (output)

  VEGA-3311-A0M0 RTSP/RTMP/RTP/TS over IP (UDP)/HTTP
  VEGA-3311-S0M0 RTSP/RTMP/RTP/TS over IP (UDP)/HTTP
 • Video-over-IP

  VEGA-3311-A0M0 SMPTE 2110 & VSF TR-03/-04 w/ AES67 audio & SMPTE 2059 sync/Optional TICO compression
  VEGA-3311-S0M0 SMPTE 2110 & VSF TR-03/-04 w/ AES67 audio & SMPTE 2059 sync/Optional TICO compression
 • Video Input Interfaces

  VEGA-3311-A0M0 PCIexpressGen3 x8/ 4x SDI-3G (Level A/B) or 1x SDI-12G 1x Tri-sync/2x 10Gbps Ethernet port (Rx, VEGA-3311-I)
  VEGA-3311-S0M0 PCIexpressGen3 x8/ 4x SDI-3G (Level A/B) or 1x SDI-12G 1x Tri-sync/2x 10Gbps Ethernet port (Rx, VEGA-3311-I)
 • Video Output Interface

  VEGA-3311-A0M0 PCI express Gen3 x8/ 4x SDI-3G (VIF) / (PCIe--> SDI) or 1x SDI-12G (VIF) / (PCIe)
  VEGA-3311-S0M0 PCI express Gen3 x8/ 4x SDI-3G (VIF) / (PCIe--> SDI) or 1x SDI-12G (VIF) / (PCIe)
 • Power Consumption

  VEGA-3311-A0M0 < 35W
  VEGA-3311-S0M0 < 35W
 • Dimensions

  VEGA-3311-A0M0 PCI Express Half Length Full Height / 167.65 x 111.15 mm
  VEGA-3311-S0M0 PCI Express Half Length Full Height / 167.65 x 111.15 mm

Environment

 • Operating Temperature

  VEGA-3311-A0M0 -10 to 70 degrees Celsius
  VEGA-3311-S0M0 -10 to 70 degrees Celsius
 • Non-operating Temperature

  VEGA-3311-A0M0 -40 to 85 degrees Celsius
  VEGA-3311-S0M0 -40 to 85 degrees Celsius
 • Operating Humidity

  VEGA-3311-A0M0 50 to 95% (non-condensing)
  VEGA-3311-S0M0 50 to 95% (non-condensing)
 • Non-operating Humidity

  VEGA-3311-A0M0 50 to 95% (non-condensing)
  VEGA-3311-S0M0 50 to 95% (non-condensing)

Need more info? Talk to our Online Rep!