MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

BB-DSLP-PCIE-100
PCI Express Serial Card - Low Profile

 • Hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu nối tiếp lên 230,4 kbps
 • Tích hợp UART tương thích 16C950
 • 128-byte deep Transmit/Receive FIFOs
 • Bảo vệ 15V ESD trên tất cả các chân tín hiệu
 • Tuân thủ PCI Express Base Specification 1.1
Model DSLP-PCIE-100, Thẻ PCI Express nối tiếp RS-232 low-profile, đáp ứng Thông số kỹ thuật cơ sở PCI Express v1.1. Nó có thể được cài đặt trong hầu hết mọi hệ thống PC có sẵn và tương thích với tất cả các hệ điều hành chính. Người dùng không cần thiết lập bộ nhảy để định cấu hình địa chỉ I/O và vị trí IRQ. Bảng cũng hỗ trợ nguồn 5VDC hoặc 12VDC từ mỗi chân cổng nối tiếp 1, 4, 8 hoặc 9. Điều này có thể được cấu hình thông qua các node nhảy trên bảng. Nếu nguồn này là không cần thiết, thì tín hiệu điều khiển bình thường là có sẵn. Cấu hình mặc định là với các bộ nhảy được đặt để tắt nguồn trên các chân này.

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Accessory General
 • Bus Type
 • Serial Type
 • Connector 2
 • Special Function
 • Data Rate Speed
 • Accessory Type
 • Humidity (noncondensing)

Accessory General

 • Bus Type

  BB-DSLP-PCIE-100 PCI Express
 • Serial Type

  BB-DSLP-PCIE-100 RS-232
 • Connector 2

  BB-DSLP-PCIE-100 DB9 Low-profile PCI Express board
 • Special Function

  BB-DSLP-PCIE-100 UART
 • Data Rate Speed

  BB-DSLP-PCIE-100 Up to 230.4 kbps
 • Accessory Type

  BB-DSLP-PCIE-100 Mounting Bracket
 • Humidity (noncondensing)

  BB-DSLP-PCIE-100 0 to 95%

Need more info? Talk to our Online Rep!