MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

USHOP SIGNAGE PLAYER
Interactive Signage Player với UShop+ SignageCMS Client Software được cài đặt sẵn

  • Phần mềm UShop SignageCMS được cài đặt sẵn
  • Nhiều màn hình hiển thị đầu ra
  • Hỗ trợ phát lại video FHD và 4K (với phiên bản Standard và Pro)
  • Thiết kế không quạt, tiêu thụ điện thấp
  • Hỗ trợ hoạt động 24/7
Được cài đặt sẵn với phần mềm nội dung biển báo - UShop SignageCMS, Series UShop Signage Player bao gồm phiên bản LITE, STANDARD và PRO khác với việc hỗ trợ 1 đến 6 màn hình.

Need more info? Talk to our Online Rep!