MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

USHOP SIGNAGE SERVER
Phần mềm UShop+ SignageCMS Server. Cung cấp giấy phép phần mềm và hệ thống máy chủ với phần mềm được cài đặt sẵn

New
  • Hệ thống quản lý nội dungDigital Signage dựa trên web
  • Quản lý Client lên tới 500 player
  • Linh hoạt để cài đặt vào máy chủ hiện tại
  • Truy cập dễ dàng bằng trình duyệt web
  • Biên tập, lên lịch và điều phối trực tuyến
  • Quản lý thiết bị từ xa
Các máy chủ bảng hiệu UShop được thiết kế để đơn giản hóa các hoạt động trên mạng lưới của bạn, được cung cấp với hiệu quả cao về chi phí và cung cấp các giải pháp phân phối nội dung hiện đại. Dòng máy chủ UShop Signage Server bao gồm hệ thống máy chủ và máy chủ ảo (chỉ phần mềm) cung cấp sự linh hoạt và kiểm soát hoàn toàn đối với màn hình và nội dung.

Need more info? Talk to our Online Rep!