MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

EKI-1242EIMS
Modbus RTU/TCP to EtherNet/IP Protocol Gateway

  • Hỗ trợ đầu vào nguồn kép để dự phòng nguồn
  • Tích hợp liền mạch Modbus RTU/TCP và EtherNet/IP
  • Chế độ Modbus TCP Master hỗ trợ 64 kết nối
  • Gắn trên DIN-rail và Wall-mount
  • Được thiết kế để mở rộng giao thức và thích ứng
  • Chẩn đoán thời gian thực tích hợp để tăng hiệu quả quản lý thiết bị
EKI-1242EIMS Industrial Protocol gateway không chỉ cung cấp giao tiếp liền mạch giữa Fieldbus và Ethernet công nghiệp mà còn hỗ trợ các thiết bị giao thức khác nhau. Do đó, cổng Fieldbus có thể tích hợp các thiết bị Modbus RTU/TCP mới và hiện có vào mạng Ethernet/IP. Có thể thu thập dữ liệu và trao đổi dữ liệu giữa Modbus RTU/TCP sang Ethernet/IP, EKI-1242EIMS là cách tiết kiệm tài nguyên đơn giản và mang lại lợi thế cho việc truyền dữ liệu nhanh giữa các thiết bị khác nhau.

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials