MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ADAM-6022
Bộ điều khiển PID vòng lặp kép (dual-loop) Ethernet-based

 • Các thuật toán điều khiển PID 2 vòng được tích hợp trong một gói
 • 3 đầu vào analog / 1 đầu ra analog / 1 đầu vào digital / 1 đầu ra cảnh báo digital cho 1 vòng lặp PID
 • Hỗ trợ nhiều phạm vi I/O analog: 0 ~ 10 VDC, 0 ~ 20 mA và 4 ~ 20 mA
 • Hỗ trợ chế độ hành động sưởi / làm mát (trực tiếp / đảo ngược)
 • Hỗ trợ mở / đóng vòng lặp (tắt / bật PID) và các chế độ điều khiển thủ công đầu ra analog
 • Watchdog timer tích hợp
Advantech ADAM-6022 là bộ điều khiển PID vòng lặp kép hỗ trợ Ethernet (ethernet-enabled dual-loop) cho các ứng dụng điều khiển PID có mục đích chung. Một phần mềm tiện ích thân thiện với người dùng được bao gồm để người dùng đặt các tham số PID (Pv, Mv, & Sv). Thông qua trang web tích hợp, người dùng có thể theo dõi và thay đổi điểm đặt điều khiển thông qua Internet thông qua trình duyệt web. ADAM-6022 cũng hỗ trợ giao thức MODBUS/TCP. Phần mềm HMI có thể dễ dàng truy cập mô-đun này để theo dõi dữ liệu I/O và thay đổi các tham số điều khiển.

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • lnput Type
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Output Type
 • Resolution
Communications
 • Interface
Environment
 • Isolation Voltage
 • Operating Temperature
General
 • Connectors
 • Protocol
Isolated Digital Input
 • Channels
 • Input Voltage
Isolated Digital Output
 • Channels
 • Output Type
 • Output Voltage
 • Sink Current
Power Requirements
 • Input Voltage

Analog Input

 • Channels

  ADAM-6022-A1E 6
 • Input Range

  ADAM-6022-A1E ±10 V, 0~20 mA, 4~20 mA
 • lnput Type

  ADAM-6022-A1E V, mA
 • Resolution(Bits)

  ADAM-6022-A1E 16-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  ADAM-6022-A1E 10 S/s (sum)

Analog Output

 • Channels

  ADAM-6022-A1E 2
 • Output Ranges

  ADAM-6022-A1E 0~10 V, 0~20 mA, 4~20 mA
 • Output Type

  ADAM-6022-A1E V, mA
 • Resolution

  ADAM-6022-A1E 12-bit

Communications

 • Interface

  ADAM-6022-A1E Ethernet

Environment

 • Isolation Voltage

  ADAM-6022-A1E 2,000 VDC
 • Operating Temperature

  ADAM-6022-A1E -10~50 °C (14~122 °F)

General

 • Connectors

  ADAM-6022-A1E 1 x RJ45, 1 x 13-pin plug-in screw terminal, 1 x 9-pin plug-in screw terminal
 • Protocol

  ADAM-6022-A1E Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP

Isolated Digital Input

 • Channels

  ADAM-6022-A1E 2
 • Input Voltage

  ADAM-6022-A1E Dry Contact
  Logic level 0: close to GND
  Logic level 1: open
  Wet Contact
  Logic level 1: 10~30 VDC
  Logic level 0: 0~3 VDC

Isolated Digital Output

 • Channels

  ADAM-6022-A1E 2
 • Output Type

  ADAM-6022-A1E Sink
 • Output Voltage

  ADAM-6022-A1E 0~30 VDC
 • Sink Current

  ADAM-6022-A1E 100 mA max./channel

Power Requirements

 • Input Voltage

  ADAM-6022-A1E 10~30 VDC

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials