MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Access Point/Client Bridges

Cầu nối Access Point/Client AirborneM2M™ cho phép thiết bị M2M tạo mạng Wi-Fi tự cung cấp và dễ dàng truy cập dữ liệu hoặc tài nguyên của thiết bị từ các thiết bị hỗ trợ WiFi. Sản phẩm cũng có khả năng được chuyển từ điểm truy cập sang máy khách; hỗ trợ cả cổng nối tiếp RS-232/422/485 đơn hoặc cổng Ethernet 10/100 Mbps. Cổng Ethernet có thể được đặt vào chế độ bộ định tuyến (router) và cầu nối (bridge). Với thiết kế cấp công nghiệp, xếp hạng nhiệt độ rộng và các tùy chọn nguồn điện bao gồm đầu

Product List

Related Materials