MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

AIM-30 Series

Các hệ thống POS di động cấp công nghiệp, Series AIM-30, hỗ trợ các ứng dụng bán lẻ đa dạng, như Menu điện tử và tự đặt hàng, để cung cấp trải nghiệm mua sắm một cửa.

Product List