MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Module Analog I/O

Các mô-đun đầu vào/đầu ra analog (analog input/output) ADAM-5000 cung cấp điện áp và dòng điện khác nhau, cặp nhiệt (thermal couple) và RTD, tỷ lệ lấy mẫu khác nhau mà người dùng có thể tìm loại phù hợp để áp dụng trong ứng dụng của họ. ADAM-5017P và ADAM-5018P không phụ thuộc vào kênh và cung cấp chế độ phổ biến cao lên đến 200VDC và có tính năng bảo vệ cách ly.

Product List