MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

VxWorks
Hệ điều hành thời gian thực cho Internet of Things

  • Giảm chi phí phát triển hệ thống với một RTOS duy nhất
  • Kết nối rộng
  • Bảo mật hoàn toàn cho các thiết bị được kết nối
  • Kiến trúc có thể mở rộng và nâng cấp
  • Rủi ro thấp hơn và tích hợp nhanh công nghệ của bên thứ ba
  • Nâng cấp dễ dàng hơn và ít thử nghiệm hơn
Nắm bắt cơ hội sử dụng Internet of Things , VxWorks 7 là phiên bản đột phá, thế hệ tiếp theo của VxWorks, là một nền tảng mô đun, cấu hình và có thể mở rộng cho các thiết bị được kết nối, được thiết kế để giúp bạn thành công trong kỷ nguyên IoT. Chi tiết

Need more info? Talk to our Online Rep!