MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

BACnet Gateways

Nó được thiết kế đặc biệt để mở rộng giao thức đáng tin cậy và tích hợp liền mạch với các thiết bị mạng hiện có trong các ứng dụng tự động hóa tòa nhà. BACnet Fieldbus gateway cung cấp một giải pháp khả thi để chuyển đổi dữ liệu hiệu quả từ các thiết bị sử dụng các giao thức khác nhau, tránh nhu cầu mua thiết bị đắt tiền và giảm thiểu rủi ro do lỗi lập trình phần mềm.