MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Hệ Thống Tự Động Hóa Tòa Nhà

Là một phần của hệ thống quản lý tòa nhà (Building Management System), hệ thống tự động hóa tòa nhà của Advantech giúp các tòa nhà thông minh tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và tiết kiệm năng lượng. Hệ thống cung cấp các thành phần kích hoạt web và dựa trên trình duyệt để cho phép các kỹ sư linh hoạt và dễ dàng kiểm soát các thiết bị trong các hệ thống tự động hóa tòa nhà. Phần mềm WebAccess HMI/SCADA cung cấp khả năng quản lý và truy cập từ xa cho giao diện giữa người-máy (HMI) và điều khiển SCADA, các mô-đun IO từ xa BACnet được thiết kế để cho các hệ thống tự động hóa tòa nhà, bao gồm quản lý cơ sở dữ liệu mở và các giao thức chuẩn. Bên cạnh đó, nền tảng HMI hỗ trợ web và bộ điều khiển DDC hỗ trợ web và các mô-đun IO phù hợp với trình duyệt web và giúp các kỹ sư phát triển các ứng dụng hệ thống tự động hóa cho tòa nhà thông minh. Cuối cùng, bộ tập trung dữ liệu năng lượng (Energy Data Concentrators) của Advantech có thể được tích hợp với một loạt các thiết bị tự động hóa tòa nhà giúp việc điều khiển hệ thống trở nên dễ dàng hơn, tăng hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng.

Product Categories

  • WebAccess HMI/SCADA Software

    WebAccess của Advantech là gói phần mềm dựa trên trình duyệt web dành cho phần mềm HMI/SCADA. Tất cả các tính năng có trong phần mềm HMI/SCADA của WebAccess bao gồm SCADA Server, Widget Library, báo cáo Excel (Excel Reporting), quản lý thiết bị từ xa (Remote Device Management), Animated Graphics Displays, dữ liệu thời gian thực (Real-time Data), Control, Trends, Alarms and Logs đều có trong HTML5 Dashboard hỗ trợ nền tảng chéo (cross-platform), truy cập dữ liệu trên nhiều trình duyệt (cross-browser) và giao diện người dùng.

  • Bộ Tập Trung Giữ Liệu Năng Lượng

    Advantech cung cấp một loạt các bộ tập trung dữ liệu năng lượng (Energy Data Concentrators) và đồng hồ đo năng lượng (Power Meters) chất lượng cao để tăng cường hệ thống tự động hóa tòa nhà. Bộ tập trung dữ liệu năng lượng của chúng tôi hỗ trợ các cổng giao tiếp nối tiếp và một số giao diện mạng. Ngoài ra, bộ tập trung dữ liệu năng lượng được cài đặt sẵn phần mềm quản lý WinCE WebAccess, được điều khiển bởi trình duyệt, trong đó tính năng Web Server làm tăng tính linh hoạt và tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng định cấu hình và bảo trì hệ thống tự động hóa tòa nhà qua Internet. Với trình điều khiển tích hợp, bộ tập trung dữ liệu BEMG-4110/4220 có thể thực hiện liên lạc đa luồng và thu thập dữ liệu từ nhiều thiết bị và hệ thống tự động hóa của tòa nhà.