MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải Pháp Centralized Motion Control

Các giải pháp điều khiển chuyển động tập trung bao gồm thẻ điều khiển chuyển động 4 trục, 6 trục, 8 trục và bộ điều kiển chuyển động nhúng, sử dụng DSP hiệu suất cao để tính toán quỹ đạo chuyển động và FPGA để xử lý chuyển động quan trọng I/O. Hạt nhân của DSP là một trong những SoftMotion được xây dựng bởi Advantech. Tất cả các thẻ chuyển động đều hỗ trợ API chuyển động chung để tích hợp dễ dàng hoặc nâng cấp máy. Các chức năng chuyển động của thẻ thay đổi từ điều khiển chuyển động điểm-tới-đi

Product Categories

  • Điều Khiển Chuyển Động Tập Trung

    Các giải pháp điều khiển chuyển động tập trung bao gồm thẻ điều khiển chuyển động 4 trục, 6 trục, 8 trục và bộ điều kiển chuyển động nhúng, sử dụng DSP hiệu suất cao để tính toán quỹ đạo chuyển động và FPGA để xử lý chuyển động quan trọng I/O. Hạt nhân của DSP là một trong những SoftMotion được xây dựng bởi Advantech. Tất cả các thẻ chuyển động đều hỗ trợ API chuyển động chung để tích hợp dễ dàng hoặc nâng cấp máy. Các chức năng chuyển động của thẻ thay đổi từ điều khiển chuyển động điểm-tới-đi

  • Phụ Kiện

    Bảng đầu cuối (Terminal Board) DIN-rail là bảng mạch với các đầu nối chuyên dụng cho các động cơ của dòng máy Panasonic Minas A, dòng Mitsubishi MR-J2S và dòng Yaskawa Sigma 2. Bảng thiết bị đầu cuối này có thể tiết kiệm thời gian và sức lực để nối dây. Mỗi bảng mạch dây ADAM-3900 đều có các đầu nối DIN-rail và bao gồm các mô đun đầu cực vít phổ quát được thiết kế để nối dây tín hiệu trường trong các ứng dụng công nghiệp. Ngoài ra, bảng đầu cuối DIN-rail có thể được kết nối với các cổng tương t