MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

COM Express Basic

COM Express Basic được trang bị bộ vi xử lý Intel mới nhất. Nó có thể cung cấp không chỉ các giao diện tốc độ cao như HDMI / DisplayPort, PCI Express, SATA và USB 3.0 để truyền dữ liệu, mà còn LVDS, PCI và IDE cho các ứng dụng cũ. COM Express Basic Module được trang bị bộ vi xử lý cao cấp với kích thước bảng 125mm x 95mm.

Product Categories

  • Type 7

    COM Express Basic Type 7 cung cấp I/O siêu tốc độ và giao diện mở rộng băng thông cao như USB3.0, SATA III và PCIe gen3. Nó cũng tích hợp giao diện 10GbE để truyền dữ liệu với khối lượng lớn.

  • Type 6

    COM Express Basic Type 6 cung cấp ba giao diện hiển thị DDI, HDA, I/O siêu tốc độ và giao diện mở rộng băng thông cao như USB3.1, SATA III và PEG/PCIe gen3. Nó đi kèm với hiệu suất tính toán và đồ họa tuyệt vời.

  • Type 2

    COM Express Basic Type 2 là một đặc điểm kỹ thuật cũ, hỗ trợ PCI, IDE, LVDS và VGA cho các ứng dụng cũ; cũng có giao diện I/O tốc độ cao bao gồm PCIe và SATA.