MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

COM Express Mini

COM Express Mini Module được trang bị bộ vi xử lý Entry với kích thước bảng là 84mm x 55mm. Nó hỗ trợ bộ nhớ và lưu trữ onboard cho các ứng dụng đòi hỏi sự bền chắc.