MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Module Truyền Thông

Các mô-đun giao tiếp ADAM-5000, bao gồm ADAM-5091 và ADAM-5095, được trang bị các cổng nối tiếp cho phép dễ dàng mở rộng và liên lạc hai chiều. Mô-đun giao tiếp, chẳng hạn như ADAM-5091 và ADAM-5095, được thiết kế để tích hợp với dòng ADAM-4000 và ADAM-5000 và truyền dữ liệu cho nhau thông qua các cổng nối tiếp (serial ports).