MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Bảng Điều Khiển

Dòng bảng điều khiển của Advantech bao gồm các máy tính công nghiệp không quạt, là các nền tảng điều khiển mở dựa trên PC hỗ trợ mở rộng iDOOR và PCIe linh hoạt.

Product List

 • TPC-1282T

  Máy tính bảng cảm ứng Core i3 thế hệ 4 12.1" XGA TFT LED LCD

 • TPC-1581WP

  Máy tính bảng cảm ứng đa điểm Core i3 thế hệ 415.6" WXGA TFT LED LCD

 • TPC-1582H

  Máy tính bảng cảm ứng Core i3 thế hệ 4 15" XGA TFT LED LCD

 • TPC-1782H

  Máy tính bảng cảm ứng Core i3 thế hệ 4 với màn hình 17" SXGA TFT LED LCD và công nghệ iDoor.

 • TPC-1881WP

  Máy tính bảng cảm ứng đa điểm 18.5" HD TFT LED LCD với Core i3/i7 thế hệ 4