MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Module Counter/Frequency

Các mô-đun tần số (frequency) và mô-đun bộ đếm (counter) ADAM-5000 của Advantech đều là loại hai hướng (bi-directional) như ADAM-5080 và ADAM-5081. Chúng có thể được cấu hình từ xa để lên/xuống, bộ đếm, tần số và chế độ cài đặt báo thức. ADAM-5080 là mô-đun tần số/bộ đếm 4 kênh và ADAM-5081 là mô-đun tần số tốc độ cao (high speed frequency)/bộ đếm 4 kênh.