MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCIE-2131
Quad Port Copper Bypass Gigabit Ethernet PCI Express Server Adapter với Intel® I350

 • 1 x Bộ điều khiển Ethernet Intel® I350-AM4
 • 4 cổng GbE RJ45 / (tùy chọn) 2 x Cổng GbE
 • Gen PCIe. 2 x4
 • Hỗ trợ ảo hóa dựa trên SR-IOV
 • Low profile và full height form
 • Advanced LAN bypass
 • PCIE-2131BP-00A1E: Cổng kết nối Quad GbE với LAN Bypass
 • PCIE-2131NP-00A1E: Cổng RJ45 Quad GbE không có LAN Bypass
 • PCIE-2131NP-01A1E: Cổng RJ45 Dual GbE không có LAN Bypass
Advantech PCIE-2131 là low-profile quad port Gigabit Ethernet PCI Express server adapter dựa trên Bộ điều khiển Ethernet I350 Series của Intel®. Bằng cách hỗ trợ PCI Express gen2 x4 host interface, adapter này cung cấp đủ băng thông cho lưu lượng tốc độ đường truyền trên tất cả các cổng Gigabit Ethernet. Cải thiện hỗ trợ cho ảo hóa, bao gồm VMDq và SR-IOV làm cho PCIE-2131 phù hợp hoàn hảo cho các ứng dụng và môi trường ảo hóa với lớp phủ mạng. PCIE-2131 có thể được sử dụng để đạt được mật độ cao của giao diện mạng trên các máy chủ và nền tảng cho mạng cũng như các ứng dụng công nghiệp.

Product Specifications Download Spec

Controller
 • Controller
 • Physical Functions
 • Virtual Functions
Ethernet
 • PCI Express Lanes
 • Speed
 • Port Number
 • Ports
Networking
 • LAN bypass
Power
 • Voltage
 • Watts
Mechanical Design
 • Board Dimensions
 • Bracket
Environment
 • Operating Humidity
 • Operating Temperature
 • Storage
Certification
 • EMC
 • Certification
Compatibility (Processor architecture/Model)
 • Intel Haswell
 • Intel Broadwell
 • Intel Skylake
 • Intel Kaby Lake
 • OS version

Controller

 • Controller

  PCIE-2131BP-00A1E Intel® i350-AM4
  PCIE-2131NP-00A1E Intel® i350-AM4
  PCIE-2131NP-01A1E Intel® i350-AM4
 • Physical Functions

  PCIE-2131BP-00A1E 2
  PCIE-2131NP-00A1E 2
  PCIE-2131NP-01A1E 2
 • Virtual Functions

  PCIE-2131BP-00A1E 8
  PCIE-2131NP-00A1E 8
  PCIE-2131NP-01A1E 8

Ethernet

 • PCI Express Lanes

  PCIE-2131BP-00A1E x4
  PCIE-2131NP-00A1E x4
  PCIE-2131NP-01A1E x4
 • Speed

  PCIE-2131BP-00A1E Gen 2
  PCIE-2131NP-00A1E Gen 2
  PCIE-2131NP-01A1E Gen 2
 • Port Number

  PCIE-2131BP-00A1E 4
  PCIE-2131NP-00A1E 4
  PCIE-2131NP-01A1E 2
 • Ports

  PCIE-2131BP-00A1E 1GbE Copper (RJ45)
  PCIE-2131NP-00A1E 1GbE Copper (RJ45)
  PCIE-2131NP-01A1E 1GbE Copper (RJ45)

Networking

 • LAN bypass

  PCIE-2131BP-00A1E Supported
  PCIE-2131NP-00A1E Not supported
  PCIE-2131NP-01A1E Not supported

Power

 • Voltage

  PCIE-2131BP-00A1E +12V
  PCIE-2131NP-00A1E +12V
  PCIE-2131NP-01A1E +12V
 • Watts

  PCIE-2131BP-00A1E 5W
  PCIE-2131NP-00A1E 5W
  PCIE-2131NP-01A1E 5W

Mechanical Design

 • Board Dimensions

  PCIE-2131BP-00A1E 167 x 68.9 mm
  PCIE-2131NP-00A1E 167 x 68.9 mm
  PCIE-2131NP-01A1E 167 x 68.9 mm
 • Bracket

  PCIE-2131BP-00A1E Full height and half height options available
  PCIE-2131NP-00A1E Full height and half height options available
  PCIE-2131NP-01A1E Full height and half height options available

Environment

 • Operating Humidity

  PCIE-2131BP-00A1E 0 to 90% (non-condensing)
  PCIE-2131NP-00A1E 0 to 90% (non-condensing)
  PCIE-2131NP-01A1E 0 to 90% (non-condensing)
 • Operating Temperature

  PCIE-2131BP-00A1E 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)
  PCIE-2131NP-00A1E 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)
  PCIE-2131NP-01A1E 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F)
 • Storage

  PCIE-2131BP-00A1E -40 ~ 65° C (-40 ~ 149° F)
  PCIE-2131NP-00A1E -40 ~ 65° C (-40 ~ 149° F)
  PCIE-2131NP-01A1E -40 ~ 65° C (-40 ~ 149° F)

Certification

 • EMC

  PCIE-2131BP-00A1E CE/FCC Class A
  PCIE-2131NP-00A1E CE/FCC Class A
  PCIE-2131NP-01A1E CE/FCC Class A
 • Certification

  PCIE-2131BP-00A1E KCC
  PCIE-2131NP-00A1E KCC
  PCIE-2131NP-01A1E KCC

Compatibility (Processor architecture/Model)

 • Intel Haswell

  PCIE-2131BP-00A1E SKY-8200 / ASMB-923 / ASMB-823 / AGS-913
  PCIE-2131NP-00A1E SKY-8200 / ASMB-923 / ASMB-823 / AGS-913
  PCIE-2131NP-01A1E SKY-8200 / ASMB-923 / ASMB-823 / AGS-913
 • Intel Broadwell

  PCIE-2131BP-00A1E SKY-8100 / SKY-8200
  PCIE-2131NP-00A1E SKY-8100 / SKY-8200
  PCIE-2131NP-01A1E SKY-8100 / SKY-8200
 • Intel Skylake

  PCIE-2131BP-00A1E SKY-8101 / SKY-8201 / ASMB-815 / ASMB-825 / ASMB-925 / ASMB-935 / ASMB-975 / SKY-6100 / SKY-6200
  PCIE-2131NP-00A1E SKY-8101 / SKY-8201 / ASMB-815 / ASMB-825 / ASMB-925 / ASMB-935 / ASMB-975 / SKY-6100 / SKY-6200
  PCIE-2131NP-01A1E SKY-8101 / SKY-8201 / ASMB-815 / ASMB-825 / ASMB-925 / ASMB-935 / ASMB-975 / SKY-6100 / SKY-6200
 • Intel Kaby Lake

  PCIE-2131BP-00A1E ASMB-585 / ASMB-785
  PCIE-2131NP-00A1E ASMB-585 / ASMB-785
  PCIE-2131NP-01A1E ASMB-585 / ASMB-785
 • OS version

  PCIE-2131BP-00A1E Win7 x64 / Win10 x64 / Win2012R2 / CentOS Linux release 7.3
  PCIE-2131NP-00A1E Win7 x64 / Win10 x64 / Win2012R2 / CentOS Linux release 7.3
  PCIE-2131NP-01A1E Win7 x64 / Win10 x64 / Win2012R2 / CentOS Linux release 7.3

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials