MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Module Digital I/O

Các mô-đun đầu vào/đầu ra kỹ thuật số (digital input/output) Advantech APAX-5000 (APAX-5040) được trang bị 24 kênh mật độ cao, cách ly, bảo vệ đoản mạch, bảo vệ lỗi và chức năng chuyển đổi nhanh (hot swap) giúp tăng tỷ lệ sử dụng của mô-đun đầu vào/đầu ra kỹ thuật số APAX-5040 và tăng độ tin cậy cho hệ thống.

Product List