MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Din-Rail Automation Controller, UNO-1000 Series

Thanh ray DIN-rail và máy tính tự động được C1D2 phê duyệt là một nền tảng gateway IOT giúp chuyển đổi các giao thức truyền thông, điều khiển I/O và lưu trữ dữ liệu trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

Product List

 • UNO-1372G-J

  Máy tính điều khiển DIN-rail cỡ nhỏ Intel® Celeron® J1900, 4G DDR3L, 2 GbE, iso. 4 COM, 4 DI, 4 DO,4 USB, HDMI, DP, TPM2.0

 • UNO-1372GH

  Máy tính điều khiển DIN-Rai Quad-Core Intel® Atom™ được chứng nhận Class I, Division 2

 • UNO-1251G

  Cổng Micro DIN-Rail TI Coretex A8 với 2 x LAN, 1 x USB, 1 x CANopen, 3 x COM, 2 x microSD, 1 x micro SIM

 • UNO-1252G

  Cổng Micro DIN-Rail Intel® Quark với 2 x LAN, 2 x mPCIe, 2 x COM, 4 x DI, 4 x DO, 2 x USB, 1 x 1GB microSD card, 1 x SIM

 • UNO-1372G

  Máy tính điều khiển DIN-rail cỡ nhỏ Intel® Atom™ Quad-Core với 3 x GbE, built-in 4GB DDR3L, 2 x mPCIe, 1 mSATA, 2 x COM, 8 x DI/O, 3 x USB, HDMI, VGA

 • UNO-1483G

  Bộ điều khiển DIN-rail cỡ phổ thông Intel® Core™ i với 4 x GbE, 3 x mPCIe, 1 x PCIe, DP, VGA, 4 x DI, 4 X DO

 • UNO-1110

  DIN-rail PC TI Cortex AM3505 với 2 x LAN, 5 x COM, 4 x USB, 1 GB SD card