MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

NMC-0120
Module 4 cổng 1GbE Fiber Advanced LAN Bypass

 • 1 x Intel® I350_AM4
 • 4 cổng fiber LC (SX & LX) interface
 • PCI-E 2.0 x4
 • Mô hình Lan Bypass (Advanced LAN Bypass-Bypass, Normal, Disconnect mode)
 • Tuân thủ theo RoHS
NMC là các mô đun I/O mật độ cao, được tối ưu hóa về chi phí để sử dụng trong Nền tảng ứng dụng mạng (Network Application Platforms) của Advantech. Nhiều lựa chọn mô-đun GbE, 10GE và 40GE hỗ trợ giao diện cáp đồng và sợi quang có hoặc không có Advanced LAN bypass mang tới sự linh hoạt cho khách hàng của chúng tôi để phù hợp với các kịch bản triển khai khác nhau. Bổ sung đầy đủ các thiết bị mạng hỗ trợ 1 đến 8 NMC bay, các mô đun I/O này cung cấp khả năng mở rộng cần thiết để đáp ứng tỷ lệ giá / hiệu suất mục tiêu ngay cả trong các trường hợp sử dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Đồng thời, NMCs giảm tổng chi phí sở hữu và Chi phí dịch vụ thông qua khả năng sử dụng lại trong phạm vi sản phẩm và nhiều thế hệ sản phẩm. Tùy chọn cài đặt tại nhà máy và hiện trường cho phép nâng cao cơ hội up-sell và mô hình "pay as you grow".   Tận dụng công nghệ bộ điều khiển Ethernet Intel® tốt nhất trong lớp, NMC cung cấp cho nó công cụ trải nghiệm người dùng "it just works" và tối đa khả năng tương thích phần mềm.

Product Specifications (4) Download Spec

Interface
 • Interface
Controller
 • Controller
Speed
 • Speed
Port
 • Port
LED Definition
 • LED Definition
Advanced Software Features
 • Advanced Software Features
 • Advanced LAN Bypass
OS Support
 • OS support
Operating Conditions
 • Operating Conditions
Power Voltage & consumption
 • Power Voltage & consumption
Dimension (mm)
 • Dimension (mm)
Compliance
 • Compliance

Interface

 • Interface

  NMC-0120-000110E 1x PCIe x4, Gen2
  NMC-0120-000111E 1x PCIe x4, Gen2
  NMC-0120-04FBLSA2 1x PCIe x4, Gen2
  NMC-0120-04FBSSA2 1x PCIe x4, Gen2

Controller

 • Controller

  NMC-0120-000110E 1x Intel® I350_AM4
  NMC-0120-000111E 1x Intel® I350_AM4
  NMC-0120-04FBLSA2 1x Intel® I350_AM4
  NMC-0120-04FBSSA2 1x Intel® I350_AM4

Speed

 • Speed

  NMC-0120-000110E 1GbE
  NMC-0120-000111E 1GbE
  NMC-0120-04FBLSA2 1GbE
  NMC-0120-04FBSSA2 1GbE

Port

 • Port

  NMC-0120-000110E 4x Fiber Connector
  NMC-0120-000111E 4x Fiber Connector
  NMC-0120-04FBLSA2 4x Fiber Connector
  NMC-0120-04FBSSA2 4x Fiber Connector

LED Definition

 • LED Definition

  NMC-0120-000110E Link/Act LED (Right/Left): Link:Green on, Active:Green Blinking; Bypass LED(Middle):LAN Bypass:Amber on, Disconnect: Amber blinking, Connect: N/A
  NMC-0120-000111E Link/Act LED (Right/Left): Link:Green on, Active:Green Blinking; Bypass LED(Middle):LAN Bypass:Amber on, Disconnect: Amber blinking, Connect: N/A
  NMC-0120-04FBLSA2 Link/Act LED (Right/Left): Link:Green on, Active:Green Blinking; Bypass LED(Middle):LAN Bypass:Amber on, Disconnect: Amber blinking, Connect: N/A
  NMC-0120-04FBSSA2 Link/Act LED (Right/Left): Link:Green on, Active:Green Blinking; Bypass LED(Middle):LAN Bypass:Amber on, Disconnect: Amber blinking, Connect: N/A

Advanced Software Features

 • Advanced Software Features

  NMC-0120-000110E Teaming support IEEE 802.3ad IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3 2005 flow control support Interrupt moderation
  NMC-0120-000111E Teaming support IEEE 802.3ad IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3 2005 flow control support Interrupt moderation
  NMC-0120-04FBLSA2 Teaming support IEEE 802.3ad IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3 2005 flow control support Interrupt moderation
  NMC-0120-04FBSSA2 Teaming support IEEE 802.3ad IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3 2005 flow control support Interrupt moderation
 • Advanced LAN Bypass

  NMC-0120-000110E yes
  NMC-0120-000111E yes
  NMC-0120-04FBLSA2 yes
  NMC-0120-04FBSSA2 yes

OS Support

 • OS support

  NMC-0120-000110E Windows® Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 X86-64 Linux RedHat EL 6.5 and 7.0 IA-32, X86-64, and IA-64 Linux SuSE SLES 11 SP3 and 12 IA-32, X86-64, and IA-64 FreeBSD 9 and 10 IA-32, X86-64, and IA-64 UEFI 2.1 and 2.3 X86-64 and I-64 VMware ESXi 5.1, ESXi 5.5 and ESXi 6.0 X86-64
  NMC-0120-000111E Windows® Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 X86-64 Linux RedHat EL 6.5 and 7.0 IA-32, X86-64, and IA-64 Linux SuSE SLES 11 SP3 and 12 IA-32, X86-64, and IA-64 FreeBSD 9 and 10 IA-32, X86-64, and IA-64 UEFI 2.1 and 2.3 X86-64 and I-64 VMware ESXi 5.1, ESXi 5.5 and ESXi 6.0 X86-64
  NMC-0120-04FBLSA2 Windows® Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 X86-64 Linux RedHat EL 6.5 and 7.0 IA-32, X86-64, and IA-64 Linux SuSE SLES 11 SP3 and 12 IA-32, X86-64, and IA-64 FreeBSD 9 and 10 IA-32, X86-64, and IA-64 UEFI 2.1 and 2.3 X86-64 and I-64 VMware ESXi 5.1, ESXi 5.5 and ESXi 6.0 X86-64
  NMC-0120-04FBSSA2 Windows® Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 X86-64 Linux RedHat EL 6.5 and 7.0 IA-32, X86-64, and IA-64 Linux SuSE SLES 11 SP3 and 12 IA-32, X86-64, and IA-64 FreeBSD 9 and 10 IA-32, X86-64, and IA-64 UEFI 2.1 and 2.3 X86-64 and I-64 VMware ESXi 5.1, ESXi 5.5 and ESXi 6.0 X86-64

Operating Conditions

 • Operating Conditions

  NMC-0120-000110E Operation: 0°C ~ 40°C Storage: -20°C ~ 67°C
  NMC-0120-000111E Operation: 0°C ~ 40°C Storage: -20°C ~ 67°C
  NMC-0120-04FBLSA2 Operation: 0°C ~ 40°C Storage: -20°C ~ 67°C
  NMC-0120-04FBSSA2 Operation: 0°C ~ 40°C Storage: -20°C ~ 67°C

Power Voltage & consumption

 • Power Voltage & consumption

  NMC-0120-000110E +12V ± 10% 10W
  NMC-0120-000111E +12V ± 10%
  NMC-0120-04FBLSA2 +12V ± 10% 10W
  NMC-0120-04FBSSA2 +12V ± 10% 10W

Dimension (mm)

 • Dimension (mm)

  NMC-0120-000110E (W x H x D)=74.6 x 35.6 x 175.0mm
  NMC-0120-000111E (W x H x D)=74.6 x 35.6 x 175.0mm
  NMC-0120-04FBLSA2 (W x H x D)=74.6 x 42.4 x 174.7mm
  NMC-0120-04FBSSA2 (W x H x D)=74.6 x 42.4 x 174.7mm

Compliance

 • Compliance

  NMC-0120-000110E CE/FCC
  NMC-0120-000111E CE/FCC
  NMC-0120-04FBLSA2 CE/FCC
  NMC-0120-04FBSSA2 CE/FCC

Need more info? Talk to our Online Rep!