MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

NMC-0806
Module 8 cổng 1GbE RJ45 (Advanced LAN Bypass Available)

 • 2 lần Intel® i350_AM4
 • Đầu nối 8 cổng RJ45
 • 2 x PCI-E 2.0 x4
 • Mô hình Lan Bypass có sẵn
 • Tuân thủ theo RoHS
NMC là các mô đun I/O mật độ cao, được tối ưu hóa về chi phí để sử dụng trong Nền tảng ứng dụng mạng (Network Application Platforms) của Advantech. Nhiều lựa chọn mô-đun GbE, 10GE và 40GE hỗ trợ giao diện cáp đồng và sợi quang có hoặc không có Advanced LAN bypass mang tới sự linh hoạt cho khách hàng của chúng tôi để phù hợp với các kịch bản triển khai khác nhau. Bổ sung đầy đủ các thiết bị mạng hỗ trợ 1 đến 8 NMC bay, các mô đun I/O này cung cấp khả năng mở rộng cần thiết để đáp ứng tỷ lệ giá / hiệu suất mục tiêu ngay cả trong các trường hợp sử dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Đồng thời, NMCs giảm tổng chi phí sở hữu và Chi phí dịch vụ thông qua khả năng sử dụng lại trong phạm vi sản phẩm và nhiều thế hệ sản phẩm. Tùy chọn cài đặt tại nhà máy và hiện trường cho phép nâng cao cơ hội up-sell và mô hình "pay as you grow".   Tận dụng công nghệ bộ điều khiển Ethernet Intel® tốt nhất trong lớp, NMC cung cấp cho nó công cụ trải nghiệm người dùng "it just works" và tối đa khả năng tương thích phần mềm.

Product Specifications (4) Download Spec

Interface
 • Interface
Speed
 • Speed
Port
 • Port
LED Definition
 • LED Definition
Controller
 • Controller
Advanced Software Features
 • Advanced LAN Bypass
 • Advanced Software Features
OS Support
Operating Conditions
 • Operating Conditions
Power Voltage & consumption
 • Power Voltage & consumption
Dimension (mm)
 • Dimension (mm)
Compliance
 • Compliance

Interface

 • Interface

  NMC-0806-000010E 2x PCI-E 2.0 x4
  NMC-0806-000110E 2x PCI-E 2.0 x4
  NMC-0806-08CBSA1 2x PCI-E 2.0 x4
  NMC-0806-08CSA1 2x PCI-E 2.0 x4

Speed

 • Speed

  NMC-0806-000010E 1GbE
  NMC-0806-000110E 1GbE
  NMC-0806-08CBSA1 1GbE
  NMC-0806-08CSA1 1GbE

Port

 • Port

  NMC-0806-000010E 8x RJ45
  NMC-0806-000110E 8x RJ45
  NMC-0806-08CBSA1 8x RJ45
  NMC-0806-08CSA1 8x RJ45

LED Definition

 • LED Definition

  NMC-0806-000010E 10Mbps: LED off, 100Mbps: LED on (Amber), 1000Mbps: LED on (Green), Link: LED on, Act: Blinking
  NMC-0806-000110E 10Mbps: LED off, 100Mbps: LED on (Amber), 1000Mbps: LED on (Green), Link: LED on, Act: Blinking
  NMC-0806-08CBSA1 10Mbps: LED off, 100Mbps: LED on (Amber), 1000Mbps: LED on (Green), Link: LED on, Act: Blinking
  NMC-0806-08CSA1 10Mbps: LED off, 100Mbps: LED on (Amber), 1000Mbps: LED on (Green), Link: LED on, Act: Blinking

Controller

 • Controller

  NMC-0806-000010E 2x Intel® i350_AM4
  NMC-0806-000110E 2x Intel® i350_AM4
  NMC-0806-08CBSA1 2x Intel® i350_AM4
  NMC-0806-08CSA1 2x Intel® i350_AM4

Advanced Software Features

 • Advanced LAN Bypass

  NMC-0806-000010E N/A
  NMC-0806-000110E yes
  NMC-0806-08CBSA1 yes
  NMC-0806-08CSA1 N/A
 • Advanced Software Features

  NMC-0806-000010E Teaming support IEEE 802.3ad IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3 2005 flow control support Interrupt moderation
  NMC-0806-000110E Teaming support IEEE 802.3ad IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3 2005 flow control support Interrupt moderation
  NMC-0806-08CBSA1 Teaming support IEEE 802.3ad IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3 2005 flow control support Interrupt moderation
  NMC-0806-08CSA1 Teaming support IEEE 802.3ad IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.3 2005 flow control support Interrupt moderation

OS Support

 • NMC-0806-000010E Windows® Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 X86-64 Linux RedHat EL 6.5 and 7.0 IA-32, X86-64, and IA-64 Linux SuSE SLES 11 SP3 and 12 IA-32, X86-64, and IA-64 FreeBSD 9 and 10 IA-32, X86-64, and IA-64 UEFI 2.1 and 2.3 X86-64 and I-64 VMware ESXi 5.1, ESXi 5.5 and ESXi 6.0 X86-64
  NMC-0806-000110E Windows® Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 X86-64 Linux RedHat EL 6.5 and 7.0 IA-32, X86-64, and IA-64 Linux SuSE SLES 11 SP3 and 12 IA-32, X86-64, and IA-64 FreeBSD 9 and 10 IA-32, X86-64, and IA-64 UEFI 2.1 and 2.3 X86-64 and I-64 VMware ESXi 5.1, ESXi 5.5 and ESXi 6.0 X86-64
  NMC-0806-08CBSA1 Windows® Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 X86-64 Linux RedHat EL 6.5 and 7.0 IA-32, X86-64, and IA-64 Linux SuSE SLES 11 SP3 and 12 IA-32, X86-64, and IA-64 FreeBSD 9 and 10 IA-32, X86-64, and IA-64 UEFI 2.1 and 2.3 X86-64 and I-64 VMware ESXi 5.1, ESXi 5.5 and ESXi 6.0 X86-64
  NMC-0806-08CSA1 Windows® Server 2012 R2, 2012, 2008 R2 X86-64 Linux RedHat EL 6.5 and 7.0 IA-32, X86-64, and IA-64 Linux SuSE SLES 11 SP3 and 12 IA-32, X86-64, and IA-64 FreeBSD 9 and 10 IA-32, X86-64, and IA-64 UEFI 2.1 and 2.3 X86-64 and I-64 VMware ESXi 5.1, ESXi 5.5 and ESXi 6.0 X86-64

Operating Conditions

 • Operating Conditions

  NMC-0806-000010E Operation: 0°C ~ 40°C Storage: -20°C ~ 67°C
  NMC-0806-000110E Operation: 0°C ~ 40°C Storage: -20°C ~ 67°C
  NMC-0806-08CBSA1 Operation: 0°C ~ 40°C Storage: -20°C ~ 67°C
  NMC-0806-08CSA1 Operation: 0°C ~ 40°C Storage: -20°C ~ 67°C

Power Voltage & consumption

 • Power Voltage & consumption

  NMC-0806-000010E +12V ± 10% 10W
  NMC-0806-000110E +12V ± 10% 10W
  NMC-0806-08CBSA1 +12V ± 10% 10W
  NMC-0806-08CSA1 +12V ± 10% 10W

Dimension (mm)

 • Dimension (mm)

  NMC-0806-000010E (W x H x D)=74.6 x 35.6 x 175.0mm
  NMC-0806-000110E (W x H x D)=74.6 x 35.6 x 175.0mm
  NMC-0806-08CBSA1 (W x H x D)=74.6 x 42.4 x 174.7mm
  NMC-0806-08CSA1 (W x H x D)=74.6 x 42.4 x 174.7mm

Compliance

 • Compliance

  NMC-0806-000010E CE/FCC
  NMC-0806-000110E CE/FCC
  NMC-0806-08CBSA1 CE/FCC
  NMC-0806-08CSA1 CE/FCC

Need more info? Talk to our Online Rep!