MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

WISE-DK1510 LORA STARTER KIT
Development Kit cho M2.COM LoRa IoT Node WISE-1510

 • Bộ phát triển cho WISE-1510
 • Bộ vi xử lý ARM Cortex-M4
 • Bộ nhớ RAM 64 KB / Flash 256 KB
 • Tương thích để hỗ trợ các mạng riêng LoRaWAN hoặc LoRa công cộng với WISE-3610
 • Hỗ trợ 1 UART, 1 I2C, 1 SPI, 8 GPIO, 1 PWM, 4 ADC, 1 USB
 • 22 x 30 mm M.2 key E
 • Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm tích hợp
 • Bao gồm cáp và ăng ten
 • Giải pháp đám mây WISE-PaaS / RMM đã sẵn sàng
 • SDK để phát triển
WISE-1510 là Node cảm biến IoT (IoT Sensor Node) tiêu chuẩn hóa của M2.COM được tích hợp với Bộ vi xử lý ARM Cortex-M4 và bộ thu phát LoRa để hỗ trợ các mạng riêng LoRaWAN hoặc LoRa công cộng (với WISE-3610 LoRa IoT Gateway). WISE-1510 có độ bền cao để hỗ

Product Specifications Download Spec

Processor
 • MCU
 • RAM
 • Flash
Wireless
 • Standard
 • Frequency
 • Channels
 • Topology
 • Transmit Power
 • Receiver Sensitivity
 • RF Data Rate
 • Function
 • Antenna connector
Watchdog Timer
 • WatchDog Timer
Indicator and Button
 • LED
 • Button
 • Switch
I/O
 • Serial port
 • SPI Bus
 • ADC
 • PWM
 • GPIO
 • I2C Bus
 • Sensor
Environment
 • Operating Temperature
 • Operating Humidity
Mechanical
 • Dimensions
Operating System
 • Others
Certification
 • EMC
 • RF
Power
 • Power Supply Voltage

Processor

 • MCU

  WISE-DK1510-MBEUE STM ARM Cortex-M4 Processor
  WISE-DK1510-MBNAE STM ARM Cortex-M4 Processor
 • RAM

  WISE-DK1510-MBEUE 64KB
  WISE-DK1510-MBNAE 64KB
 • Flash

  WISE-DK1510-MBEUE 256KB
  WISE-DK1510-MBNAE 256KB

Wireless

 • Standard

  WISE-DK1510-MBEUE Private LoRa / LoRaWAN
  WISE-DK1510-MBNAE Private LoRa / LoRaWAN
 • Frequency

  WISE-DK1510-MBEUE 863-870MHz for Europe
  WISE-DK1510-MBNAE 902-928MHz for North America
 • Channels

  WISE-DK1510-MBEUE Spreading Factor: 7 ~ 12
  WISE-DK1510-MBNAE Spreading Factor: 7 ~ 12
 • Topology

  WISE-DK1510-MBEUE Star Network
  WISE-DK1510-MBNAE Star Network
 • Transmit Power

  WISE-DK1510-MBEUE Up to +18dBm
  WISE-DK1510-MBNAE Up to +18dBm
 • Receiver Sensitivity

  WISE-DK1510-MBEUE Up to -136dBm at SF = 12 / 125KHz
  WISE-DK1510-MBNAE Up to -136dBm at SF = 12 / 125KHz
 • RF Data Rate

  WISE-DK1510-MBEUE 50 kbps at FSK mode for Europe
  WISE-DK1510-MBNAE 21.9 kbps at SF7 mode for North America
 • Function

  WISE-DK1510-MBEUE End node
  WISE-DK1510-MBNAE End node
 • Antenna connector

  WISE-DK1510-MBEUE MHF4 connector
  WISE-DK1510-MBNAE MHF4 connector

Watchdog Timer

 • WatchDog Timer

  WISE-DK1510-MBEUE N/A
  WISE-DK1510-MBNAE N/A

Indicator and Button

 • LED

  WISE-DK1510-MBEUE 2, Power LED, CB_PWR_ON LED
  WISE-DK1510-MBNAE 2, Power LED, CB_PWR_ON LED
 • Button

  WISE-DK1510-MBEUE 2, Reset, Wake Up
  WISE-DK1510-MBNAE 2, Reset, Wake Up
 • Switch

  WISE-DK1510-MBEUE 2, Re-configuration, RF disable
  WISE-DK1510-MBNAE 2, Re-configuration, RF disable

I/O

 • Serial port

  WISE-DK1510-MBEUE 1 x RS-232/422/485 (by jumper)
  WISE-DK1510-MBNAE 1 x RS-232/422/485 (by jumper)
 • SPI Bus

  WISE-DK1510-MBEUE 1
  WISE-DK1510-MBNAE 1
 • ADC

  WISE-DK1510-MBEUE 4
  WISE-DK1510-MBNAE 4
 • PWM

  WISE-DK1510-MBEUE 1
  WISE-DK1510-MBNAE 1
 • GPIO

  WISE-DK1510-MBEUE 8
  WISE-DK1510-MBNAE 8
 • I2C Bus

  WISE-DK1510-MBEUE 1 (with 1 to 4 port switch)
  WISE-DK1510-MBNAE 1 (with 1 to 4 port switch)
 • Sensor

  WISE-DK1510-MBEUE 1 Humidity/Temperature Sensor
  WISE-DK1510-MBNAE 1 Humidity/Temperature Sensor

Environment

 • Operating Temperature

  WISE-DK1510-MBEUE -40 ~ 85° C
  WISE-DK1510-MBNAE -40 ~ 85° C
 • Operating Humidity

  WISE-DK1510-MBEUE 5% ~ 95% Relative Humidity, non-condensing
  WISE-DK1510-MBNAE 5% ~ 95% Relative Humidity, non-condensing

Mechanical

 • Dimensions

  WISE-DK1510-MBEUE 100 x 72 mm
  WISE-DK1510-MBNAE 100 x 72 mm

Operating System

 • Others

  WISE-DK1510-MBEUE mbed OS 5.8
  WISE-DK1510-MBNAE mbed OS 5.8

Certification

 • EMC

  WISE-DK1510-MBEUE CE/FCC Class B
  WISE-DK1510-MBNAE CE/FCC Class B
 • RF

  WISE-DK1510-MBEUE CE, FCC, IC, TELEC
  WISE-DK1510-MBNAE CE, FCC, IC, TELEC

Power

 • Power Supply Voltage

  WISE-DK1510-MBEUE +5 V, ± 5 % tolerance on power supply
  WISE-DK1510-MBNAE +5 V, ± 5 % tolerance on power supply

Need more info? Talk to our Online Rep!